21 ธ.ค. 2564 697 0

THSUG ชวนสมาชิกร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เพื่อยกระดับการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล IT & HR Partnership: Secret Success Through Digital Transformation

THSUG ชวนสมาชิกร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เพื่อยกระดับการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล IT & HR Partnership: Secret Success Through Digital Transformation


 
เมื่อเร็วๆ นี้ Thailand SAP User Group (THSUG) ได้จัดกิจกรรมสัมมนาออนไลน์ครั้งที่ 1 ในหัวข้อ "IT & HR Partnership: Secret Success Through Digital Transformation" โดยความร่วมมือระหว่างบอร์ดของ THSUG นำโดย ธีรพันธุ์ เหลืองนฤมิตชัย กรรมการผู้จัดการ บริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จำกัด และอาตุล ตูลี กรรมการผู้จัดการเอสเอพี ประจำภูมิภาคอินโดไชน่า ซึ่งได้รับเกียรติจาก 2 ผู้บริหารมากประสบการณ์ จากบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) นำโดย ชุติมา สีบำรุงสาสน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหาร ทรัพยากรบุคคล และสกุลรัตน์ ธีระชาติแพทย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ มาร่วมบอกเล่าเรื่องราวการวางแผนกลยุทธ์ ประสบการณ์ และวิธีการรับมือการเปลี่ยนแปลงการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ในรูปแบบดิจิทัล โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมาเป็นแรงขับเคลื่อนองค์กร  มีประเด็นที่น่าสนใจดังต่อไปนี้
 
 
ในมุมมองของการบริหารทรัพยากรบุคคล

·        เตรียมองค์กร คน และแผนกลยุทธ์ให้พร้อม ด้วย Right Structure, Right Design เพื่อที่จะรองรับกับการเติบโต และการพัฒนาที่ยั่งยืน

·        ผนึกกำลังกับ IT เพื่อสร้าง Infrastructure ให้ตอบโจทย์ Business Model ที่สอดคล้องกับตัวบุคคล และรูปแบบการทำงานขององค์กร
·        Mindset Shift (ปรับกรอบความคิด) นำ Digital มาสนับสนุนการทำงานควบคู่กับการบริหารจัดการ Mindset
 
ในมุมมองของฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

·        สร้างการรับรู้กับพนักงานผ่านช่องทางการสื่อสารดิจิทัล

·        ขับเคลื่อนองค์กรสู่รูปแบบการทำงานยุคนิวนอร์มอลด้วย mobile app, mobile platform และ application ที่พร้อมรองรับการทำงานจากทุกที่
·        ผนึกกำลังกับ HR ในการบริหารจัดการข้อมูล ด้วย SAP SuccessFactors  เพื่อเฟ้นหาโซลูชั่น และพัฒนากระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ พร้อมสร้าง User Experience ที่ตอบโจทย์พนักงาน


 
https://www.youtube.com/watch?v=k4hnTQDui30&t=576s
 
 
ธีรพันธุ์ เหลืองนฤมิตชัย กรรมการผู้จัดการ บริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จำกัด กล่าวว่าTHSUG เป็นหน่วยงานอิสระที่ก่อตั้งขึ้นจากการรวมตัวกันของกลุ่มลูกค้าผู้ใช้งาน SAP ในประเทศไทย ซึ่งประกอบด้วย Customers, SAP Experts และ Partners โดยไม่ได้มุ่งแสวงหาผลกำไร หากแต่เป็นการรวมกลุ่มกันเพื่อใช้เป็นคอมมูนิตี้สำหรับแลกเปลี่ยน สร้างสรรค์ และแบ่งปันประสบการณ์ความรู้ โดยมุ่งเน้น 4 เรื่องหลัก คือ ERP, Data Analytics, Manufacturing, และ HR เพื่อตอบโจทย์ความต้องการผู้ใช้งาน SAP ใน Market ไทย
 
อาตุล ตูลี กรรมการผู้จัดการ SAP ประจำภูมิภาคอินโดไชน่า กล่าวเพิ่มเติมว่า งานสัมมนาออนไลน์ในวันนี้ ถือเป็นอีเวนต์แรกของกลุ่มผู้ใช้งาน SAP หรือ THSUG  ที่ตั้งเป้าในการเป็นศูนย์กลางแหล่งข้อมูลและรวบรวมเครื่องมือทางดิจิทัลที่เป็นประโยชน์แก่สมาชิก เพื่อให้ผู้ใช้งานได้รับผลตอบแทนสูงสุดจากการลงทุนใช้งานซอฟต์แวร์ SAP ซึ่งในครั้งนี้ คุณจะได้เรียนรู้ รับฟัง พร้อมร่วมไขความลับไปกับผู้เชี่ยวชาญด้าน HR และ IT ในการใช้ SAP SuccessFactors บริหารจัดการทรัพยากรบุคคล ทบทวนนโยบายและวิธีการทำงานเพื่อสร้างสมดุลและความสุขให้แก่พนักงานเพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลงในยุคนิวนอร์มอล เพราะเมื่อพนักงานมีความสุข เขาก็พร้อมที่จะส่งต่อความสุขไปยังลูกค้าต่อไป
 
ในฐานะแขกรับเชิญของงานสัมมนาออนไลน์ในครั้งนี้ คุณชุติมา สีบำรุงสาสน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหาร ทรัพยากรบุคคล บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) เล่าให้ฟังถึงมุมมองของ HR ว่า การบริหารความต่อเนื่อง (business continuity) ให้เกิดขึ้นในยุคดิจิทัลทรานส์ฟอร์มเมชั่น ถือเป็นความท้าทายที่ HR ต้องรับมือและเตรียมความพร้อม สิ่งสำคัญคือ เราจะ Design Organization อย่างไร เราจะวางกลยุทธ์เรื่อง People, Process และ Productivity อย่างไร และเราจะใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาช่วยขับเคลื่อนกลยุทธ์ทั้งหมดให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างไร เพื่อรองรับการเติบโตและการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์กร ” 
 
นอกจากนี้ สกุลรัตน์ ธีระชาติแพทย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ยังได้กล่าวเสริมว่า  User Experience เป็นสิ่งสำคัญ เมื่อทาง IT กับ HR ได้ทำงานร่วมกัน เราจึงมุ่งเน้นการสร้างประสบการณ์การทำงานให้ราบรื่นที่สุดตั้งแต่ครั้งแรก โดยนำเอาโซลูชั่น SAP SuccessFactors มาช่วยบริหารจัดการฐานข้อมูลในองค์กร  คิดวิเคราะห์ และพัฒนา Process การทำงานให้มีประสิทธิภาพเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการทำ Organization Challenge และการเติบโตอย่างยั่งยืน
 
 
ท่านที่สนใจสามารถสมัครเป็นสมาชิก และติดตามกิจกรรมสัมมนาออนไลน์ จาก THSUG ในครั้งต่อไปได้ที่


WWW.THSUG.COM