16 ธ.ค. 2564 963 5

NT บุก 5G ร่วมมือกับ Chungwha Telecom ลุยทำ 5G Private Network

NT บุก 5G ร่วมมือกับ Chungwha Telecom  ลุยทำ 5G Private Network

                                      
 
National Telecom (NT) ผนึกกำลังลงนามร่วมมือกับ Chunghwa Telecom (CHT) ผู้นำด้านเทคโนโลยีและยักษ์ใหญ่โทรคมนาคมผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือ 5ของประเทศไต้หวัน พร้อมบุกให้บริการ 5G แบบ Private Network บนความถี่ 26 GHz สำหรับโรงงาน Electronic ชั้นนำในประเทศไทย ซึ่งการใช้ 5จะทำให้การทำงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งการฝึกอบรมพนักงาน การให้ความช่วยเหลือในการปฏิบัติการ และการควบคุมอุปกรณ์ด้วยภาพจากทางไกล เป็นการเตรียมความพร้อมที่จะก้าวเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีดิจิทัล
 
บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) (NT) สำนักงานแจ้งวัฒนะ ณัฐวุฒิ ศาสตราวาหะ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานสื่อสารไร้สาย 2  NT, ซาราห์ อู๋ (Sarah Wu) ประธานกลุ่มธุรกิจระหว่างประเทศ จุงหวา เทเลคอม (Chunghwa Telecom) และปกรณ์ พรรณเชษฐ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท เดอะ ไวท์สเปซ (WhiteSpace (WSP) ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการ 5G Enterprise Private Network  ระหว่าง บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) (NT) กับ Chunghwa Telecom และ บริษัท เดอะไวท์สเปซ จำกัด


บริษัท Chunghwa Telecom (จุงหวา เทเลคอม) ผู้นำด้านเทคโนโลยีและยักษ์ใหญ่โทรคมนาคมผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือ 5ของประเทศไต้หวัน มีเป้าหมายที่จะนำประสบการณ์และโซลูชั่นบน 5G ขยายสู่อาเซียนโดยเลือกประเทศไทยเป็นประเทศเป้าหมายในการบุกเบิกธุรกิจ โดยเริ่มจากโซลูชั่นสำหรับโรงงานระดับใหญ่ การใช้ 5เข้ามาช่วยจะทำให้การทำงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งปัจจุบันได้ร่วมมือกับบริษัทอิเล็กทรอนิกส์ชั้นนำเพื่อเตรียมการทดลองระบบ 5แบบ Private Network ในเร็วๆ นี้

บริษัท เดอะ ไวท์สเปซ เป็นผู้ให้บริการ MVNO (Mobile Virtual Network Operator) ในระยะสี่ปีที่ผ่านมาพบว่าการเติบโตของหลากหลายธุรกิจที่ต่างพร้อมเข้าสู่ดิจิทัลเต็มรูปแบบ จึงเล็งเห็นอนาคตการให้บริการ 5G แบบ Private Networkเป็นโอกาสที่บริษัทสามารถนำเสนอโซลูชั่นให้กับองค์กรที่มีความต้องการได้ดียิ่งขึ้น


 
ซาราห์ อู๋ (Sarah Wu) ประธานกลุ่มธุรกิจระหว่างประเทศ จุงวา เทเลคอม (Chunghwa Telecom) กล่าวว่า “บริษัท จุงหวา เทเลคอม ขยายความสำเร็จของไต้หวันมาสู่ตลาดใหม่ในภูมิภาคอาเซียนเป็นเวลายาวนานอย่างต่อเนื่อง ด้วยการเป็นพันธมิตรกับกลุ่มบริษัทโทรคมนาคมมากมาย อาทิ โทรคมนาคมแห่งชาติ (NT) ของประเทศไทย กลุ่มบริษัทเวียดเทล (Viettel Group) ของประเทศเวียดนาม สิงค์เทล (Singtel) ของประเทศสิงคโปร์ รวมถึงบริษัทเทเลคอมข้ามชาติอื่นๆ และยังได้ชักชวนนักธุรกิจชั้นนำของไต้หวันมาร่วมทีมเสริมความแข็งแกร่งเพื่อให้ทันกับการเติบโตอย่างรวดเร็วของภูมิภาคอาเซียน”


ณัฐวุฒิ ศาสตราวาหะ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานสื่อสารไร้สาย 2 NT กล่าวว่า วัตถุประสงค์การลงนามบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้ เพื่อส่งเสริม ผลักดัน และประสานความร่วมมือในการร่วมดำเนินการตามนโยบายรัฐบาลและแนวทางการดำเนินการต่างๆ ทางด้านเทคโนโลยีในภาครัฐและภาคเอกชนให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติฯ และนโยบายของรัฐบาล แนวทางการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลประสิทธิภาพสูงให้ครอบคลุมทั่วประเทศ และปรับเปลี่ยนสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล โดย NT มีศักยภาพและพร้อมที่จะเป็นหน่วยงานสำคัญของภาครัฐ ไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลและโทรคมนาคม อาทิ คลื่นความถี่ เสาโทรคมนาคม สายไฟเบอร์ออฟติก ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญอย่างยิ่งในการขับเคลื่อนนโยบายรัฐ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านเมืองอัจฉริยะ (Smart City) หรืออุตสาหกรรมอัจฉริยะ (Smart Industry) เป็นต้น


 
 
ปกรณ์ พรรณเชษฐ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท เดอะ ไวท์สเปซ (WhiteSpace (WSP) ให้ความเห็นว่า “บริษัท เดอะ ไวท์สเปซ มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีส่วนร่วมในพัฒนาการครั้งนี้ ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนา 5G แบบ Private Network ในวงการอุตสาหกรรม ระบบ 5G แบบ Private Network for Enterprise จะเป็นการเติมเต็มระบบEcosystem โดยทางบริษัทมองว่า 5G จะเป็นหนึ่งในทางเลือกสำหรับการทำธุรกิจ MVNO ในอนาคต ในโอกาสนี้ต้องขอขอบคุณบริษัทโทรคมมนาคมแห่งชาติที่ให้ความไว้วางใจและโอกาสในการสร้างความร่วมมือครั้งนี้ และขอขอบคุณบริษัท CHT International ที่ให้ความเชื่อมั่น บริษัท เดอะ ไวท์สเปซ ในฐานะ Local Partner เราเชื่อมั่นว่าการร่วมมือในครั้งนี้จะทำให้การนำ 5G มาใช้ในอุตสาหกรรมในลักษณะ Private Network มีความน่าสนใจและเป็นไปได้อย่างสูงในอนาคต”