14 ธ.ค. 2564 1,078 3

รายงาน 5G Services Global Market Report 2021 กับการเปลี่ยนแปลงในช่วง COVID-19 ตลาดบริการ 5G จะมีมูลค่า 664.75 พันล้านดอลลาร์ ในปี 2028

รายงาน 5G Services Global Market Report 2021 กับการเปลี่ยนแปลงในช่วง COVID-19 ตลาดบริการ 5G จะมีมูลค่า 664.75 พันล้านดอลลาร์ ในปี 2028


ข้อมูลการเติบโตของบริการ 5G ในรายงาน 5G Services Global Market Report 2021: COVID-19 Growth and Change to 2030 ฉบับนี้ จะช่วยให้นักวางกลยุทธ นักการตลาด และผู้บริหารระดับสูง ได้รับข้อมูลสำคัญที่จำเป็นสำหรับการประเมินตลาดบริการ 5G ทั่วโลก และเราได้นำข้อมูลที่น่าสนใจมานำเสนอ

ตลาด 5G ทั่วโลก เติบโตจาก 69.39 พันล้านดอลลาร์ในปี 2020 เป็น 83.24 พันล้านดอลลาร์ ในปี 2021 ที่อัตราการเติบโตต่อปี (CAGR) ที่ 20% โดยคาดว่าตลาดจะเติบโตแตะ 188 พันล้านดอลลาร์ในปี 2025 ที่อัตราการเติบโตต่อปี CAGR 23%

ผู้ให้บริการหลักในบริการ 5G คือ AT&T, Verizon Communications, Inc., China Mobile, Vodafone, Telstra, China Telecom, Deutsche Telecom, SK Telecom, Saudi Telecom Company และ T-Mobile USA

ตลาดบริการ 5G ไม่ใช่แค่เฉพาะมือถือ แท็บเล็ต แต่เป็นบริการที่เกี่ยวข้องกับ 5G ที่ไม่ใช่แค่เชื่อมต่อผู้คน แต่ควบคุมอุปกรณ์ เครื่องจักร ยานยนต์ สิ่งของ การขนส่ง การค้าปลีก การศึกษา ความบันเทิง สุขภาพ รถยนต์และ IoT ดังนั้นมูลค่าตลาดจึงแตกต่างจากบริการ 3G 4G

และอย่างที่เราทราบกันดีว่า ราคามือถือ 5G ยังมีราคาสูงกว่ามือถือ 4G รวมไปถึงชิปก็แพงกว่า โดยเฉพาะ Xiaomi, Samsung และ OnePlus ที่ชิปมือถือ 5G แพงกว่าชิป 4G สองเท่า ซึ่งกระทบต่อการเติบโตของ 5G

แต่ความต้องการของ Internet of Things (IoT) ที่เพิ่มสูงขึ้น จากการมาของ 5G ที่เสถียรกว่า แม่นยำกว่า จึงน่าจับตาในขาของ IoT รายได้ของตลาดโลกสำหรับ Internet of Things (IoT) คาดว่าจะสูงถึง 1.1 ล้านล้านดอลลาร์ ภายในสิ้นปี 2025

ดังนั้นถึงแม้ว่า ตัวเครื่องสมาร์ทโฟนยังมีราคาสูง แต่การเชื่อมต่อ IoT ทั่วโลก คาดว่าจะเพิ่มขึ้นจาก 7 พันล้านดอลล่าร์ ในปี 2017 เป็น 25 พันล้านดอลล่าร์ ภายในปี 2025 ซึ่งมีการเติบโต CAGR 17% สะท้อนความต้องการ IoT ที่เพิ่มสูงขึ้น และความต้องการในการเชื่อมต่ออุปกรณ์อัจฉริยะกับอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ช่วยเพิ่มรายได้ให้กับตลาดบริการ 5G ในช่วงหลายปีต่อจากนี้

ในขณะที่ บริการที่ใช้ AI ก็ช่วยปั้นการเติบโตของ 5G ด้วยเช่นกัน การเติบโตของบริการ 5G ในเชิงพาณิชย์ เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วมากๆ รวมไปถึงการเชื่อมต่อกับบริการ cloud-based AR หรือ VR สร้างความต้องการใช้งาน 5G ต้องการแบนด์วิธมากขึ้น ต้องการการครอบคลุมมากขึ้น ต้องการความหน่วงต่ำ low latency

ตัวอย่างของ Huawei กับการเริ่มใช้ AI กับการทำงานเชิงเทคนิคและช่วยด้านธุรกิจให้กับลูกค้าตั้งแต่ปี 2019 Huawei มีการใช้บริการ มากกว่า 5,80,000 เคสในแง่ของ technical support ผ่าน 1,700 เครือข่ายทั่วโลก ดังนั้น การนำ AI เข้ามาใช้กับ 5G นั้นเพิ่มสูงขึ้น เพราะทุกคนต้องการความแม่นยำ ซึ่งตลาด 5G ตอบโจทย์บริการเหล่านี้ได้

ดังนั้นการเติบโตของ 5G ไม่ได้มองแค่สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต แต่ AI, AR, VR, IoT นั้นมีผลต่อการเติบโตของ 5G เป็นอย่างมาก แต่ทั้งนี้ ผลกระทบจาก Covid-19 (Corona Virus) ก็กระทบอุตสาหกรรมบริการ 5G เป็นอย่างมากด้วยเช่นเดียวกัน

โอกาสของ 5G มีอีกเยอะ ในบางประเทศ อย่างเช่น U.S. จีน และ ญี่ปุ่น เทรนด์ของการรีโมทเพื่อมอนิเตอร์การใช้พลังงานในอาคารเพิ่มสูงขึ้น จึงเป็นโอกาสใหม่ที่จะเข้าถึงบริการ 5G ไม่ว่าจะเป็นการ remote asset monitoring, ควบคุม drone และการประสานงานต่างๆ รวมไปถึงการใช้ระบบ smart grid control บนคลื่น ultra-Reliable Low-Latency Communications (uRLLC)

ผู้ให้บริการหลักอย่างเช่น AT&T Inc., China Telecommunications Corporation และ Verizon Communications ลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน 5G เพื่อเน้นบริการ low-latency สำหรับการสื่อสาร Machine-to-Machine (M2M) ที่รวดเร็วยิ่งขึ้น แม่นยำ ปลอดภัย ในเมื่อมีการลงทุนประมูลคลื่นในราคาที่สูง แต่ก็ส่งผลดีต่อการเติบโตของตลาดและการพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีของประเทศ และเนื่องจาก Covid-19 ทำให้บางประเทศเลื่อนการประมูลคลื่นออกไป ซึ่งทำให้กระทบกับช่วงเวลาที่คาดการณ์ในการเติบโตของตลาด

researchandmarkets globenewswire newschannelnebraska grandviewresearch