5 ธ.ค. 2564 427 15

Softbank และ Honda ร่วมทดสอบ V2X ผ่าน 5G SA เช็คสัญญาณระหว่างกันโดยไม่ต้องใช้กล้องติดรถ

Softbank และ Honda ร่วมทดสอบ V2X ผ่าน 5G SA เช็คสัญญาณระหว่างกันโดยไม่ต้องใช้กล้องติดรถ

โดยการปรับอุปกรณ์ใหม่ทั้งหมดโดยเฉพาะอย่างยิ่งการปรับอุปกรณ์หลักจาก 4G เป็น 5G SA โดยเป็นอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์ริมถนนและอุปกรณ์บนรถยนต์ซึ่งรับส่งสัญญาณระหว่าง 5G SA และ V2X

อุปกรณ์ดังกล่าวจะต้องติดตั้ง Multi-access Edge Computing เพื่อให้เกิดการแจ้งเตือนระหว่างกัน ทำให้ผู้ใช้งานเกิดการหลบหลีกของรถยนต์ได้

1. การช่วยลดอุบัติเหตุจากเหตุการณ์ต่างๆในท้องถนน

เมื่อยานพาหนะที่เคลื่อนที่อยู่ไม่สามารถมองหาคนผู้เดินถนนได้เนื่องจากมีสิ่งกีดขวาง เช่น รถที่จอดอยู่บนถนน หรือทัศนวิสัยไม่ดีต่อผู้คนบนท้องถนน บุคคลดังกล่าวจะได้รับการแจ้งเตือนหากมียานพาหนะอื่นอยู่ในตำแหน่งที่สามารถมองเห็นคนเดินถนนได้และทางกลับกันการเตือนดังกล่าวรถยนต์ก็ได้รับการแจ้งเตือนเช่นกัน ผ่านการส่งผ่านข้อมูลความเร็วสูง

2. การลดอุบัติเหตุทางเท้าที่มองไม่เห็นจากรถ
เมื่อยานพาหนะที่เดินทางจะส่งข้อมูลไปยังเซิร์ฟเวอร์ MEC ในพื้นที่ที่มีทัศนวิสัยไม่ดี และเซิร์ฟเวอร์ MEC จะจัดระเบียบข้อมูลและแจ้งยานพาหนะที่เดินทางในบริเวณใกล้เคียง เพื่อเช็คดูว่าเส้นทางข้างหน้ามีคนเดินเท้าอยู่หรือเปล่าโดยระบบจะส่งการแจ้งเตือนระหว่างกันเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ

ระบบดังกล่าวมีวิธีการทำงาน คือ จะสอบถามเซิร์ฟเวอร์ MEC ว่ามีคนเดินเท้าหรือไม่ และหากมีคนเดินเท้า เซิร์ฟเวอร์ MEC จะส่งการแจ้งเตือนไปยังรถและคนเดินถนน โดยไม่จำเป็นต้องพึ่งพากล้องอีกต่อไปข้อมูล softbank  honda  softbank  softbank