1 ธ.ค. 2564 1,511 54

Ericsson ชี้ประเทศไทย คือ หนึ่งชาติที่ประชากรใช้อินเทอร์เน็ตสูงที่สุดในโลก Fixed Wireless Network ใช้งานเพิ่มขึ้น 370 เอกซะไบต์ (EB)

Ericsson ชี้ประเทศไทย คือ หนึ่งชาติที่ประชากรใช้อินเทอร์เน็ตสูงที่สุดในโลก Fixed Wireless Network ใช้งานเพิ่มขึ้น 370 เอกซะไบต์ (EB)

รายงานเชิงลึกระดับโลกของอีริคสัน (NASDAQ: ERIC) เปิดเผยว่าตั้งแต่อีริคสันจัดทำและเผยแพร่รายงาน Ericsson Mobility Report เป็นครั้งแรกในปี 2554 จนถึงปัจจุบันมีปริมาณการใช้อินเตอร์เน็ตบนมือถือเพิ่มขึ้นเกือบ 300 เท่า โดยในรายงานฉบับครบรอบสิบปีนี้ยังได้รวบรวมข้อมูลและสถิติต่างๆ ที่น่าสนใจเกี่ยวกับเครือข่ายมือถือทั้งในอดีตและปัจจุบัน ให้เราได้ย้อนกลับไปดูเทรนด์ต่างๆ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงในรอบทศวรรษที่ผ่านมา รวมถึงการคาดการณ์ไปจนถึงปี 2570
จากการคาดการณ์ที่ระบุว่ายอดผู้ใช้บริการ 5G จะสูงแตะ 660 ล้านบัญชีภายในสิ้นปีนี้เป็นการตอกย้ำสมมติฐานที่ว่า 5G เป็นเจนเนอเรชั่นเครือข่ายไร้สายที่มีการนำมาใช้งานรวดเร็วที่สุด โดยตัวเลขที่เพิ่มขึ้นนี้เป็นผลมาจากความต้องการใช้งานที่เพิ่มขึ้นในประเทศจีนและอเมริกาเหนือ ซึ่งเป็นผลมาจากราคาอุปกรณ์ 5G ที่ลดลง อีริคสันยังพบว่าในไตรมาส 3 ที่ผ่านมานี้ทั่วโลกมียอดผู้ใช้ 5G มีจำนวนเพิ่มขึ้นสุทธิที่ 98 ล้านบัญชี เทียบกับผู้สมัครใช้ 4G รายใหม่ที่ 48 ล้านบัญชี และคาดว่าเครือข่าย 5G จะครอบคลุมผู้ใช้งานกว่า 2 พันล้านคนภายในสิ้นปี 2564
สอดคล้องกับการคาดการณ์ล่าสุดที่ระบุว่าภายในปี 2570 เครือข่าย 5G จะกลายเป็นเครือข่ายหลักของโลกเพื่อใช้เข้าถึงเทคโนโลยีต่าง ๆ ซึ่ง ณ เวลานี้ผู้ใช้ 5G มีสัดส่วนประมาณ 50% ของจำนวนผู้ใช้มือถือทั้งหมดทั่วโลก โดยครอบคลุมประชากรโลกถึง 75% และคิดเป็น 62% ของปริมาณการใช้อินเตอร์เน็ตบนสมาร์ทโฟนทั่วโลก

มร. อิกอร์ มอเรล ประธานบริษัทอีริคสัน ประเทศไทย กล่าวว่า “การสื่อสารบนมือถือก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างเหลือเชื่อต่อสังคมและธุรกิจตลอดเวลา 10 ปีที่ผ่านมา เมื่อเรามองไปข้างหน้าในปี 2570 เครือข่ายมือถือจะยิ่งทวีความสำคัญมากขึ้นทั้งในแง่ของการมีปฏิสัมพันธ์ต่อกัน รวมถึงการใช้ชีวิตและการทำงาน ในรายงาน Ericsson Mobility Report ฉบับล่าสุดของเรา ชี้ให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงที่กำลังเร่งความเร็วขึ้นอีกระดับ และเทคโนโลยีมีบทบาทอย่างยิ่งยวด”
คาดว่าภายในสิ้นปีนี้ยอดผู้ใช้มือถือในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และโอเชียเนียจะเพิ่มเป็น 1.1 พันล้านราย โดยมียอดผู้สมัครใช้บริการ 5G สูงแตะ 15 ล้านราย และจะเติบโตอย่างต่อเนื่องในช่วงสองสามปีนี้ โดยคาดว่าในปี 2570 จะมียอดผู้ใช้ 5G ถึง 560 ล้านราย นอกจากนี้ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และโอเชียเนียจะมีปริมาณการใช้อินเตอร์เน็ตต่อสมาร์ทโฟนหนึ่งเครื่องเพิ่มขึ้นในอัตราที่รวดเร็วที่สุดในโลก แตะ 46 กิกกะไบท์ (GB) ต่อเดือน ในปี 2570 หรือเติบโตเฉลี่ย 34% ต่อปี สอดคล้องกับปริมาณการใช้อินเตอร์เน็ตบนมือถือทั้งหมดที่เติบโตต่อปีที่ 39% ส่งผลให้มียอดการใช้เน็ตต่อเดือนสูงถึง 46 เอกซะไบท์ (EB) เป็นผลมาจากจำนวนผู้สมัครใช้บริการ 4G และ 5G ที่เพิ่มขึ้นในตลาดที่เปิดให้บริการ 5G
มร. อิกอร์ กล่าวเสริมว่า “ประเทศไทย คือ หนึ่งในประเทศที่มีประชากรใช้อินเทอร์เน็ตสูงที่สุดในโลก เมื่อกล่าวถึงภาคอุตสาหกรรมและองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ ประเทศไทยคือหนึ่งในศูนย์กลางสำคัญของภาคอุตสาหกรรมในระดับภูมิภาค โดยมีธุรกิจที่มีศักยภาพจำนวนมากที่นำเทคโนโลยี 5G มาปรับปรุงการดำเนินงานให้มีความทันสมัย ผมมองว่าประเทศไทยจำเป็นต้องสร้างเครือข่าย 5G ที่สามารถตั้งโปรแกรม มีความปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ”
ตั้งแต่ปี 2554 การนำเครือข่าย 4G LTE มาใช้งานได้ถือเป็นปัจจัยกระตุ้นสำคัญที่เพิ่มยอดผู้ใช้สมาร์ทโฟนทั่วโลกพุ่งเป็น 5.5 พันล้านคน และเกิดอุปกรณ์ที่รองรับการเชื่อมต่อ 4G ขึ้นในตลาดมากกว่า 20,000 รุ่น ในรายงานยังชี้ให้เห็นว่าวงจรเทคโนโลยีของอุปกรณ์ 5G นั้นเปลี่ยนแปลงไปได้รวดเร็วกว่า ในปัจจุบันมีโทรศัพท์มือถือ 5G คิดเป็นสัดส่วน 23% ของมือถือทั้งหมดทั่วโลก เทียบกับโทรศัพท์มือถือ 4G ที่มีเพียง 8% ณ จุดเดียวกัน
สิ่งนี้กระตุ้นให้การใช้ปริมาณอินเตอร์เน็ตบนมือถือเติบโตอย่างก้าวกระโดด หากพิจารณาการเติบโตแบบปีต่อปี จะพบว่าปริมาณการใช้เน็ตมือถือ ณ ไตรมาส 3 ปี 64 เติบโตที่ 42% หรือประมาณ 78 เอกซะไบต์ (EB) ซึ่งนับรวมปริมาณ

ทั้งนี้ อินเตอร์เน็ตจากบริการบรอดแบรนด์อินเตอร์เน็ตไร้สาย (Fixed Wireless Network) นอกจากนี้ ยังพบว่ายอดการใช้เน็ตมือถือในไตรมาส 3 ที่ผ่านมา มีปริมาณเทียบเท่าปริมาณเน็ตที่เคยมีมาทั้งหมดจนถึงปี 2559 ซึ่งจากการคาดการณ์ล่าสุดยังเผยว่าในปี 2570 จะมีการใช้เน็ตมือถือเพิ่มขึ้นสูงถึง 370 เอกซะไบต์ (EB)
นอกจากนี้ ในรายงาน Ericsson Mobility Report ฉบับครบรอบ 10 ปี ยังมีบทความประกอบอีก 4 หัวข้อ ดังนี้

- การสร้างโครงสร้างพื้นฐานสำหรับอนาคตดิจิทัล โดยร่วมกับ Far EasTone
- การสร้างเครือข่ายเพื่อกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนไปสู่ดิจิทัล โดยร่วมกับ stc
- Time-to-content: กำหนดเกณฑ์มาตรฐานสำหรับประสิทธิภาพเครือข่าย
- การสร้างเครือข่ายต่าง ๆ ที่ยั่งยืน

RELATED LINKS:
Ericsson Mobility Report
Behind the scenes of the Ericsson Mobility Report: 10 years of industry leading insights
Ericsson’s publicly announced 5G contracts
Find out more about Ericsson’s 4G and 5G Fixed Wireless Access

เส้นทางสู่การสร้างนวัตกรรม 5G ของอีริคสัน (ปี 2554 – 2564)

ในช่วงเวลากว่า 3 ทศวรรษอีริคสันลงทุนหลายหมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพื่อสร้างเทคโนโลยีที่เป็นมาตรฐานระดับโลกตั้งแต่ 2G, 3G, 4G และ 5G

อีริคสันเป็นผู้ขับเคลื่อนหลักในการพัฒนามาตรฐานเครือข่าย 5G มาโดยตลอดและประสบความสำเร็จมากมายตั้งแต่ปี 2559 จนถึงปัจจุบัน และยังเป็นพลังสนับสนุนการเปิดบริการของ 5G เชิงพาณิชย์ทั่วทั้ง 5 ทวีป

ศักยภาพของเครือข่าย 5G ถัดจากนี้จะช่วยทำให้ธุรกิจทุกประเภทได้รับประโยชน์หลากหลาย อาทิ ในด้านความคล่องตัว ความยืดหยุ่น ความน่าเชื่อถือและความปลอดภัยที่ได้รับการพัฒนาเพิ่มเติม ในขณะที่อีริคสันได้เริ่มต้นวิจัย 6G ไปแล้วและวางเป้าหมายว่า 6G ควรสร้างประสิทธิภาพ เป็นมิตรต่อคนและสร้างความยั่งยืนมากขึ้นผ่านการสื่อสารอัจฉริยะ
(2554) เริ่มต้นเส้นทางพัฒนา 5G

อีริคสันเริ่มพูดคุยถึงการพัฒนาเทคโนโลยี 5G ครั้งแรกในปี 2559 จากวงสนทนาร่วมกับผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานมือถือชั้นนำ 4 ราย การที่อีริคสันให้ลูกค้ามีส่วนร่วมตั้งแต่แรกเริ่มนั้นสำคัญมาก ๆ เพื่อทำความเข้าใจถึงแนวทางการพัฒนาและความท้าทายที่จะเกิดขึ้นเฉพาะ

(2555 – 2558) ระยะเริ่มต้น
ในระยะแรก ๆ อีริคสันได้ริเริ่มโครงการ METIS โดยร่วมมือกับมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยต่าง ๆ เพื่อทำความเข้าใจถึงความท้าทายต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นเกี่ยวกับ 5G บนมือถือและการสื่อสารแบบไร้สาย โดยมีกิจกรรมหลัก ๆ ประกอบด้วย การทดสอบ 5G radio testbed และวางคอนเซ็ปต์ในเรื่องเทคโนโลยี อาทิ 5G-LTE dual connectivity และ 5G data rates ในระดับความเร็วที่ 5Gbps
(2558 – 2559) รางวัล 5G อันแรก
การมีส่วนร่วมในการพัฒนา 5G ของอีริคสันได้รับการยอมรับด้วยรางวัลมากมาย ซึ่งหนึ่งในนั้น คือ รางวัล “Biggest Contribution to 5G Standards” จากเวที LTE and 5G World Awards

(2559 – 2560) ช่วงทดสอบและทดลอง
ความก้าวหน้าของ 5G การจดสิทธิบัตร 5G ถือเป็นจุดเปลี่ยนครั้งใหญ่ที่สุดในโลกของนักประดิษฐ์ในอุตสาหกรรมเครือข่ายเซลลูล่าร์ (ที่มา: Derwent Innovation)
(2561) เปิดตัว 5G
จากช่วงของการทดลองและทดสอบมากมายจนประสบความสำเร็จ อีริคสันได้เริ่มทดสอบการให้บริการ 5G เชิงพาณิชย์และเตรียมเปิดอย่างเป็นทางการในปีถัดไป
โดยอีริคสันด้ำการเชื่อมต่อเครือข่าย 5G กับสมาร์ทโฟนต้นแบบร่วมกับ Swisscom และ Qualcomm และร่วมมือกับ Telstra และ Intel ดำเนินการส่งผ่านข้อมูลเครือข่าย 5G เชิงพาณิชย์ในแบบ end-to-end เป็นครั้งแรกผ่านคลื่นความถี่ 3.5GHz ที่ได้รับใบอนุญาต
นอกจากนั้น อีริคสันยังเป็นรายแรกที่ประสบความสำเร็จในการทดสอบการทำงานร่วมกันกับชิปเซ็ตกับอุปกรณ์ของผู้ผลิตอื่นในย่านความถี่ต่ำ กลาง และสูง

(2562) 5G ก้าวล้ำยิ่งขึ้น
ปีนี้ถือเป็นปีที่มีนัยสำคัญต่อเส้นทางการพัฒนา 5G ของอีริคสันและพันธมิตร เนื่องจากเป็นปีที่ 5G เปิดให้บริการจริง และเป็นปีอีริคสันกลายเป็นผู้นำด้านสิทธิบัตร 5G

(2563) สถิติมีไว้เพื่อทำลาย
ด้วย 5G ที่กำลังพัฒนาและก้าวหน้าอย่างเต็มที่ อีริคสันได้สร้างสถิติเป็นรายแรกของโลกใน 5G arena
(2564) เวลาของ 5G
ด้วยความร่วมมือระหว่าง Telstra, Ericsson และ Qualcomm ร่วมสร้างสถิติโลกความเร็วดาวน์โหลด 5G ถึง 5Gbps บนเครือข่าย 5G ที่เปิดให้บริการเชิงพาณิชย์
โดย Ericsson และ MetaTek dual-connectivity ยังได้ร่วมกันพัฒนาและทำให้การเชื่อมต่อแบบ Standalone ง่ายยิ่งขึ้น

มุ่งไปข้างหน้า

วันนี้ Ericsson มีข้อตกลง 5G เชิงพาณิชย์แล้วถึง 149 ฉบับ โดย 104 ฉบับเปิดให้บริการเครือข่ายแล้ว อีริคสันยังเดินหน้าขับเคลื่อนการเปิดให้บริการเครือข่าย 5G เชิงพาณิชย์ในห้าทวีป รวมถึงผู้ให้บริการหลากหลายในแอฟริกา เอเชีย ออสเตรเลีย ยุโรป และอเมริกาเหนือ
5G อยู่ในมือของทุกๆ คน: ด้วยศักยภาพของเครือข่าย 5G ถัดจากนี้จะช่วยทำให้ธุรกิจทุกประเภทได้รับประโยชน์หลากหลาย อาทิ ในด้านความคล่องตัว ความยืดหยุ่น ความน่าเชื่อถือและความปลอดภัยที่ได้รับการพัฒนาเพิ่มเติม

โดยภายในสิ้นปี 2027 อีริคสันคาดว่าจะมีผู้สมัครใช้บริการ 5G ทั่วโลก ประมาณ 4.4 พันล้านบัญชี และ 62% ของการรับ-ส่งข้อมูลทั่วโลกจะมาจาก 5G ย้ำให้เห็นว่า 5G เป็นเจอเนอเรชั่นไร้สายที่มีการนำมาใช้งานรวดเร็วที่สุดเท่าที่เคยมีมา นอกจากนี้จะมีการสมัครใช้ 5G แตะ 1 พันล้านบัญชีเร็วว่า 4G ถึง 2 ปี

COMMENTS