24 พ.ย. 2564 262 13

จำนวนผู้ใช้ FTTH ของ Bouygues Telecom เป็นไปตามแผน แตะ 50% ตามเป้า

จำนวนผู้ใช้ FTTH ของ Bouygues Telecom เป็นไปตามแผน แตะ 50% ตามเป้า

ในช่วง 9 เดือนแรก ของปี 2021 Bouygues Telecom มั่นใจกับการทำเป้าจำนวนผู้ใช้ fixed และ mobile ตามแผน "Ambition 2026" ที่ได้วางเอาไว้

โดยแผนที่วางไว้ ครอบคลุมยุทธศาสตร์ ตั้งแต่ปี 2020 มองไปอีก 6 ปี Bouygues Telecom มีเป้าหมายที่จะเป็นผู้ให้บริการอันดับที่ 2 ของฝรั่งเศส ภายในสิ้นปี 2026 โดยมีเป้าหมายที่จะเป็นเบอร์ 1 ของผู้ให้บริการไฟเบอร์ โดยในตลาด Bouygues Telecom แข่งขันกับ Orange ฝรั่งเศส และ Altice France ของ SFR รวมถึง Free ด้วย

จากข้อมูลของ Bouygues Telecom ความต้องการในการใช้งานไฟเบอร์กำลังเป็นไปได้ด้วยดี โดยผู้ให้บริการสามารถชักจูงให้ผู้ใช้บริการ ใช้งานเพิ่มขึ้นเกือบๆ ครึ่งของลูกค้า fixed หรืออินเทอร์เน็ตบ้าน (ผู้ใช้ 4.4 ล้านราย) มีบริการ FTTH เมื่อเทียบกับ 34% ของปีก่อน

Bouygues มีจำนวนผู้ใช้ FTTH เพิ่มขึ้น 517,000 รายใน 3 ไตรมาสแรกของปีนี้ ทำให้มีจำนวนผู้ใช้ 2.1 ล้านราย เมื่อปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมา จำนวนผู้ใช้ FTTH พุ่งขึ้นไปถึง 22.5 ล้านราย สอดคล้องกับกลยุทธ์ที่วางไว้ โดย Christian Lecoq, CFO ของ Bouygues Group เผยว่า ตลาดเทเลคอมยังเติบโตได้ดี และมุ่งสู่การมีลูกค้า FTTH เพิ่ม 3 ล้านราย ในสิ้นปี 2026

ในแง่ของธุรกิจสื่อสาร การเข้าซื้อ Bouygues Telecom Business Distribution (BTBD) จาก Euro-Information Telecom (EIT) ทำให้มีจำนวนลูกค้าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ในขณะที่จำนวนลูกค้าแบบรายเดือน (postpaid) แตะ 14.6 ล้านราย เมื่อสิ้นเดือนกันยายนที่ผ่านมา ทำให้จำนวนลูกค้าของ BTBD เพิ่มขึ้นเป็น 2.1 ล้านราย นับจากวันที่ 1 มกราคม 2021 และเพิ่มขึ้น 436,000 รายใน 9 เดือนแรกของปีนี้

โดยคุณ Lecoq ได้บอกอีกว่า กำลังจะบรรลุเป้าหมาย 2 ใน 3 ของเป้าหมายปี 2026 ด้วยจำนวนผู้ใช้งาน mobile 4 ล้านราย ไม่รวม M2M

lightreading