24 พ.ย. 2564 446 0

ทีซีซีเทค คว้ารางวัล AMCHAM CSR Excellence Recognition Award 3 ปีซ้อน จากโครงการแชร์เพื่อช่วย “ชีวิตใหม่หลังการปลูกถ่ายไต” และโครงการ “Enjoy to the Max”

ทีซีซีเทค คว้ารางวัล AMCHAM CSR Excellence Recognition Award 3 ปีซ้อน  จากโครงการแชร์เพื่อช่วย “ชีวิตใหม่หลังการปลูกถ่ายไต” และโครงการ “Enjoy to the Max”


บริษัท ที.ซี.ซี.เทคโนโลยี จำกัด (ทีซีซีเทค) คว้ารางวัล AMCHAM CSR Excellence Recognition Award 2021 ต่อเนื่องกันเป็นปีที่ 3 และได้รับการเลื่อนขั้นเป็นตำแหน่ง Silver level โดยได้รับเกียรติจาก Michael Heath อุปทูตรักษาการแทนเอกอัครราชทูต หน่วยงานสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย พร้อมด้วย Greg Wong ประธาน ของ AMCHAM ประเทศไทย  โดยมีนางวลีพร สายะสิต General Manager - Corporate Communications บริษัท ที.ซี.ซี.เทคโนโลยี จำกัด  เป็นผู้รับมอบ เมื่อเร็วๆ นี้“สำหรับโครงการที่ทางทีซีซีเทค ได้ส่งเข้าร่วมเพื่อตอกย้ำพันธกิจด้าน CSR ในปีนี้ ได้แก่ โครงการแชร์เพื่อช่วย “ชีวิตใหม่หลังการปลูกถ่ายไต”  และโครงการ “Enjoy to the Max” ซึ่งถือเป็น 2 โครงการที่ดำเนินงานภายใต้วัตถุประสงค์เดียวกัน คือ การสร้างคุณค่าร่วม (CSV : Creating Shared Value) ให้เกิดประโยชน์กับทั้งภาคธุรกิจ การศึกษา และสังคม โดยการนำทรัพยากรเทคโนโลยี ผู้เชี่ยวชาญ และองค์ความรู้มาแบ่งปันสู่สังคม เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนวลีพร สายะสิต General Manager - Corporate Communications บริษัท ที.ซี.ซี.เทคโนโลยี จำกัด  กล่าว

เกี่ยวกับ กลุ่มบริษัท ทีซีซี เทคโนโลยี:

กลุ่มบริษัท ทีซีซี เทคโนโลยี คือพันธมิตรผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีโซลูชั่นที่ไว้วางใจได้ และพร้อมตอบโจทย์ ธุรกิจลูกค้าด้วยบริการที่คุ้มค่าโดยมีพื้นฐานบริการที่ต่อยอดจากโครงสร้างพื้นฐาน ได้แก่ศูนย์ดาต้าเซ็นเตอร์ คลาวด์แพลตฟอร์ม การเชื่อมต่อโครงข่ายที่หลากหลาย มีความน่าเชื่อถือ ปลอดภัยสูง มีศูนย์กลางในการ แลกเปลี่ยนข้อมูลอินเทอร์เน็ตที่มีความเป็นกลางให้ความเท่าเทียมกัน นับเป็นปัจจัยให้เกิดฐานลูกค้าที่แข็งแกร่ง ทั้งในและต่างประเทศ เน้นความสำคัญในการประสานพลัง ร่วมกับพันธมิตรทั่วโลก เพื่อช่วยตอบโจทย์ลูกค้า และสังคมให้เติบโตอย่างยั่งยืน  กลุ่มบริษัท ทีซีซี เทคโนโลยี ประกอบด้วย บริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จำกัด (TCCtech) บริษัท ลีพ โซลูชั่น เอเชีย จำกัด  (LSA)  บริษัท ชินาทรัพย์ จำกัด (SNS)

รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาเยี่ยมชม www.tcc-technology.com