24 พ.ย. 2564 142 0

ทรู 5G ร่วมยกระดับอุตสาหกรรมการผลิตไทย ผ่านเวทีสัมมนา 5G พลิกโฉมประเทศไทย “True 5G Tech Talk” ครั้งที่ 5

ทรู 5G ร่วมยกระดับอุตสาหกรรมการผลิตไทย ผ่านเวทีสัมมนา 5G พลิกโฉมประเทศไทย “True 5G Tech Talk” ครั้งที่ 5

ารก้าวเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 ทำให้เทคโนโลยีอัจฉริยะต่างๆ เข้ามามีบทบาทสำคัญเป็นอย่างมาก  โดยเฉพาะเทคโนโลยี 5G ที่เชื่อมโยงทุกอุตสาหกรรมทั้งภาคการผลิตและภาคบริการให้เข้าถึงข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพและยังกระตุ้นให้เกิดการสร้างนวัตกรรมที่หลากหลาย  ทรู 5G ตอกย้ำผู้นำเครือข่าย 5G ที่เร็ว แรง และครอบคลุมมากที่สุดทั่วประเทศ ครบกว่าด้วย 7 ย่านความถี่ พร้อมรองรับการใช้งานในภาคอุตสาหกรรมทุกรูปแบบ โดยร่วมกับ Huawei ASEAN Academy และ Techsauce จัดงานสัมมนา 5G พลิกโฉมประเทศไทย “True 5G Tech Talk” ในหัวข้อ “Industry” ผ่าน True VROOM พร้อมถ่ายทอดสดที่ ทรูไอดี โดยมีผู้เชี่ยวชาญนวัตกรรมด้านธุรกิจอุตสาหกรรมทั้งจากในและต่างประเทศ  ร่วมเปิดมุมมองในการใช้เทคโนโลยี 5G เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต พร้อมอัปเดตเทรนด์ของเทคโนโลยีในประเทศไทยได้น่าสนใจดังนี้

บทบาทของ 5G ในการเพิ่มประสิทธิภาพของอุตสาหกรรมการผลิต มร.อาล์วิน อิง อาจารย์ผู้สอนวิชา Digital Transformation, Industry 4.0, Industrial Internet of Things และ AI for business  หลักสูตร MBA มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีหนานหยาง  กล่าวว่า การนำเทคโนโลยีมาใช้ในภาคอุตสาหกรรม เกิดจากความก้าวหน้าของ IoT และ 5G คือ สิ่งสำคัญที่ทำให้เกิดการพัฒนาอย่างรวดเร็ว  

·       ปัจจุบันกำลังเข้าสู่  การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 หรือ อุตสาหกรรม 4.0 โดยเริ่มตั้งแต่ปี 2010   มีการใช้ IoT, ปัญญาประดิษฐ์, และข้อมูลขนาดใหญ่  เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในภาคอุตสาหกรรม โดยมี 5G เป็นตัวขับเคลื่อนและเชื่อมโยงเครื่องมือและเทคโนโลยีต่างๆ ไว้ด้วยกัน

·       การใช้งานของ 5G ในภาคอุตสาหกรรม แบ่งออกเป็น 3 ประเภทคือ มนุษย์กับมนุษย์, มนุษย์กับเครื่องจักร และ เครื่องจักรกับเครื่องจักร สำหรับอุตสาหกรรม 4.0 เน้นการทำงานแบบเครื่องจักรกับเครื่องจักร ให้มีความสามารถในการเชื่อมต่อและทำงานได้ดีขึ้น เร็วขึ้น

·   ประเทศไทยเข้าสู่การเป็นอุตสาหกรรม 4.0 เต็มตัวแล้ว  ในช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมา บริษัทผู้ผลิตรถยนต์  จ.ระยอง มีการนำเทคโนโลยีดิจิทัลและหุ่นยนต์มาใช้ในภาคอุตสาหกรรม  แต่ยังไม่มีการเผยแพร่รูปแบบการใช้งานต่างๆที่มากพอ ทำให้ประชาชนไม่รู้ถึงสิ่งที่เกิดขึ้น ต้องอาศัยภาครัฐเข้ามาช่วยเผยแพร่ให้คนในสังคมรับรู้ถึงการใช้เทคโนโลยีในอุตสาหกรรมต่างๆ มากยิ่งขึ้น


การนำเทคโนโลยี 5G ไปใช้ในอุตสาหกรรมไทย  ดร.ธนา สราญเวทย์พันธุ์  ผู้จัดการทั่วไป บริษัท เอไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ส จำกัด (ARV) ผู้ให้บริการโซลูชันด้านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์และหุ่นยนต์ ให้มุมมองที่น่าสนใจว่า การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในภาคอุตสาหกรรมไทยยังไม่สูงมากเมื่อเทียบกับต่างประเทศ เนื่องจากมีต้นทุนที่สูง ระบบนิเวศหรือโครงสร้างพื้นฐานก็ยังไม่เอื้ออำนวย

·   ประโยชน์ที่ได้จาก 5G  คือ การเชื่อมต่อข้อมูลที่เร็วและหลากหลาย  ผู้ใช้งานมีอุปกรณ์และแอปพลิเคชันมากมาย  สามารถทำงานได้หลากหลายและมีประสิทธิภาพมากขึ้น มีระบบประมวลผลที่ดี เช่น ในอุตสาหกรรมพลังงาน มีการใช้หุ่นยนต์ทำงานที่มีความเสี่ยงทดแทนมนุษย์ มีการส่งข้อมูลต่างๆ ผ่าน 5G รวมทั้งมีการควบคุมการปฏิบัติงานทางไกลอีกด้วย

·   เทคโนโลยีทั้งหุ่นยนต์, AI หรือ 5G  เป็นเรื่องใกล้ตัวและเป็นเทรนด์ที่กำลังมา สำหรับประเทศไทย ควรเริ่มวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อยกระดับองค์ความรู้และเพิ่มศักยภาพการผลิตภายในประเทศ รวมถึงการสนับสนุนจากภาคเอกชนก็มีความสำคัญเช่นเดียวกัน


เทคโนโลยี 5G เข้าไปช่วยการทำงานของหุ่นยนต์ในภาคอุตสาหกรรมให้ดีขึ้น  สุริยา ก้อนคำ หัวหน้าธุรกิจ โรโบคอร์ บริษัท ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป จำกัด  กล่าวว่า เทคโนโลยี 5G ทำให้การทำงานการสั่งการหุ่นยนต์เร็วขึ้นอย่างมาก


5G ช่วยปลดล็อคหลายด้าน เช่น การใช้งานหุ่นยนต์ของทรู 5G หากใช้ 4G อาจมีข้อจำกัดในเรื่องของอุปกรณ์   แต่เมื่อใช้ทรู 5G สามารถเชื่อมต่อข้อมูลไปยังหุ่นยนต์ได้พร้อมกัน 300-400 ตัว  ถือเป็นจุดเปลี่ยนของการให้บริการทั้งการให้บริการหุ่นยนต์ หรือแพลตฟอร์มต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต  ซึ่งหุ่นยนต์ไม่ได้เข้ามาทำงานแทนมนุษย์แต่มาเพื่อช่วยทุ่นแรง ให้การทำงานเป็นไปได้อย่างสะดวกมากขึ้น

·   สร้างระบบนิเวศภายในประเทศให้แข็งแกร่ง จะต้องมีความร่วมมือกันทั้งภาครัฐและเอกชน   ยกตัวอย่างการใช้หุ่นยนต์ทดแทนพนักงานรักษาความปลอดภัยและพนักงานทำความสะอาด  พร้อมจัดหลักสูตรให้พนักงานเป็นผู้ควบคุม ซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นว่าเทคโนโลยีไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไป

ผู้สนใจสามารถรับชมย้อนหลังงานสัมมนา 5G พลิกโฉมประเทศไทย “True 5G Tech Talk” ในหัวข้อ “Industry”  ได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=vvvqfdhPKOw

 

#True5GTechTalk

#True5GWorldtechX