24 พ.ย. 2564 424 0

เครือเจริญโภคภัณฑ์และกลุ่มทรู รับโล่ผู้สนับสนุนโครงการ “ไทยร่วมใจ กรุงเทพฯปลอดภัย” ตอบโจทย์ภารกิจส่งเสริมการฉีดวัคซีนโควิด-19 ทั่ว กทม.

เครือเจริญโภคภัณฑ์และกลุ่มทรู รับโล่ผู้สนับสนุนโครงการ “ไทยร่วมใจ กรุงเทพฯปลอดภัย” ตอบโจทย์ภารกิจส่งเสริมการฉีดวัคซีนโควิด-19 ทั่ว กทม.

กรุงเทพมหานคร โดย พลตำรวจเอก อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการ ร่วมกับหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย โดย สนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการ มอบโล่เพื่อแสดงความขอบคุณแก่ เครือเจริญโภคภัณฑ์และกลุ่มทรู โดย มนัสส์ มานะวุฒิเวช กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม) และ ฐนสรณ์ ใจดี กรรมการผู้จัดการใหญ่ ทรู ดิจิทัล พาร์ค ในฐานะพันธมิตรผู้สนับสนุนโครงการ “ไทยร่วมใจ กรุงเทพฯปลอดภัย” ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมส่งเสริมให้ประชาชนได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ โดยกลุ่มทรู ได้นำประสบการณ์และความเชี่ยวชาญด้านการให้บริการลูกค้ามาร่วมดูแลระบบคอลล์ เซ็นเตอร์กลางหมายเลข 1516 เตรียมความพร้อมทั้งเรื่องระบบ พนักงานรับสาย และคู่สายอีก 150  คู่สาย เพื่ออำนวยความสะดวกเกี่ยวกับการลงทะเบียนฉีดวัคซีนผ่านเว็บไซต์ 2564 www.ไทยร่วมใจ.com ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2564 จนจบโครงการ


ยิ่งไปกว่านั้น จากนโยบายเครือเจริญโภคภัณฑ์ ที่ต้องการเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือประเทศ สร้างภูมิคุ้มกันหมู่แก่ประชาชนโดยเร็วและมากที่สุด ทรู ดิจิทัล พาร์ค จึงผนึกกำลังสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร และคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล สนับสนุนภารกิจฉีดวัคซีนโควิด-19 แก่ประชาชนในโครงการ “ไทยร่วมใจ กรุงเทพฯ ปลอดภัย” ตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน - 13 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา โดยให้บริการครบตามเป้าหมายแล้วกว่า 75,000 เข็ม ซึ่งทรู ดิจิทัล พาร์ค เป็นจุดฉีดวัคซีนนอกโรงพยาบาลที่ทันสมัยที่สุด ด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัย ทั้งระบบจัดคิว หุ่นยนต์ให้ข้อมูลและบริการต่างๆ ตลอดจนนวัตกรรมอัจฉริยะตรวจวัดสภาพแวดล้อมและจำนวนผู้เข้าใช้บริการ พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน 

 

ทั้งนี้ การสนับสนุนดังกล่าว เป็นการสานต่อนโยบายของกลุ่มทรู ที่ต้องการร่วมเคียงบ่าเคียงไหล่คนไทยและประเทศไทยฝ่าวิกฤตโควิด-19 ไปด้วยกัน ภายใต้โครงการ “ซีพีร้อยเรียงใจ สู้ภัยโควิด-19” ตลอดจนเสริมภารกิจในฐานะที่ทรูเป็นสมาชิกหอการค้าไทยอีกด้วย

 

#True5Gเคียงคู่สู้โควิด #TrueTogether

#คุณค่าของการมีกันและกัน #TrueMoveH #True5G

#ซีพีร้อยเรียงความดี #ซีพี100ปี #ซีพีร้อยเรียงใจ สู้ภัยโควิด