22 พ.ย. 2564 286 10

Deutsche Telekom และ Vodafone อ้าแขนเปิดรับพันธมิตรเสาสัญญาณร่วมกัน

Deutsche Telekom และ Vodafone อ้าแขนเปิดรับพันธมิตรเสาสัญญาณร่วมกัน

CEO ของ Deutsche Telekom ยอมรับว่า กำลังมองหาโอกาส พร้อมเปิดรับพันธมิตรธุรกิจโครงสร้างเสาสัญญาณ หลังจากที่ Vodafone เองก็มองหาโอกาสทางธุรกิจด้านเสาสัญญาณด้วยเช่นกัน แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น การเป็นพันธมิตรยังมองเรื่องโอกาสในการแข่งขันและลดต้นทุน แต่การตัดสินใจในการซื้อหรือควบรวมนั้นทำใจได้ยาก เพราะจะต้องคำนึงถึงผู้ถือหุ้น ดังนั้น การมองหาโซลูชั่น ต้องมองข้อดีข้อเสียและความได้เปรียบ เสียเปรียบด้วย ทั้งนี้่ การมองหาพันธมิตรเป็นเรื่องที่ดี เป็นไอเดียที่น่าสนใจ ยกตัวอย่าง เช่น Vodafone มีธุรกิจเสาสัญญาณใน Frankfurt ขายธุรกิจ 19% ให้กับผู้ลงทุนรายใหม่ ในขณะที่การตั้งเสาสัญญาณนั้นเป็นธุรกิจที่ผู้ให้บริการเครือข่ายมือถือจำนวนมากมองหาช่องทางในการทำธุรกิจ หรือเปิดช่องทางใหม่ๆ ในการทำธุรกิจเพิ่มเติมจากธุรกิจที่มีอยู่เดิม


Vodafone คิดตรงกัน มองหาพันธมิตรเช่นเดียวกัน สิ่งที่น่าจับตาคือ Vantage Towers บริษัทเสาสัญญาณของยุโรป ที่อยู่ใน Frankfurt Stock Exchange ในเดือนมีนาคม (แต่ยังคงถือหุ้นใหญ่) ในขณะที่มีการแข่งขันสูง การที่สามารถ "optimize" โครงสร้างของทุน ทำให้สภาพคล่องดีขึ้น และสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายร่วมกันได้ และสร้างความแข็งแกร่งให้กับอุตสาหกรรม

ผู้ให้บริการที่มีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้น ร่วมกันผลักดันพันธมิตรทางอุตสาหกรรม ช่วยขับเคลื่อนอุตสาหกรรมให้เติบโตขึ้น การมีพันธมิตรที่ใจตรงกัน สร้างความแข็งแกร่งในการก้าวต่อไปด้วยกันในอนาคต ร่วมกันสร้างการเติบโตของ 5G build-out ต่อยอดในอนาคตได้

lightreading reuters