18 พ.ย. 2564 362 49

ครั้งแรกของโลก NTT DoCoMo ความคุมทิศทางคลื่น 5G ความถี่ 28 GHz พร้อมปูทางไปสู่ 6G ภายในอาคาร

ครั้งแรกของโลก NTT DoCoMo ความคุมทิศทางคลื่น 5G ความถี่ 28 GHz พร้อมปูทางไปสู่ 6G ภายในอาคาร

NTT และ NTT DoCoMo ได้ดำเนินการทดสอบผิวทะส้อนรูปแบบใหม่ของคลื่นวิทยุ ที่ให้บริการ 5G บนย่านความถี่ 28 GHz (bandwidth: 300MHz) เพื่อเปลี่ยนทิศทางการสะท้อนคลื่นวิทยุจากสถานีฐานแบบไดนามิกให้สามารถเคลื่นไหวไปตามผู้ใช้งานได้ ซึ่งถือเป็นครั้งแรกของโลกที่สามารถใช้วิธีการดังกล่าวควบคุมคลื่นได้ประสบความสำเร็จ
การทดสอบครั้งนี้ ทดสอบเมื่อวันที่ 8-22 ตุลาคม 2564 ทำให้ผู้ให้บริการสามารถส่งสัญญาณคลื่นวิทยุไปยังผู้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพไปยังผู้ใช้ที่กำลังเคลื่อนที่ได้ แม้ผู้ใช้งานจะไม่เห็นอุปกรณ์ที่กระจายสัญญาณ 28 GHz ก็ตาม โดยที่การปล่อยสัญญาณหลายสถานที่ต้องการให้เกราะป้องกันไม่ให้ผู้ใช้งานเห็นอุปกรณ์ เช่น โรงงานและสำนักงาน หรือสถานที่ที่ต้องอาศัยมีฉากกักที่ต้องอาศัยคลื่นวิทยุในย่านความถี่สูง
คลื่นความถี่สูงดังกล่าวเป็นคลื่นที่มีความสำคัญอย่างมากในการให้บริการ 6G เพื่อให้การสื่อสารแบบไร้สายความเร็วสูงพิเศษมีความเสถียรแม้ในความถี่สูง
การทดลองการให้บริการดังกล่าวสามารถรับส่งคลื่นความถี่ 28 GHz ได้ โดยใช้ "เทคโนโลยีควบคุมการสะท้อนที่ควบคุมทิศทางการสะท้อนแบบไดนามิกตามการเคลื่อนไหวของผู้ใช้" ซึ่งได้รับการวิจัยและพัฒนาโดย NTT ซึ่งใช้แผ่นสะท้อนแสงแถบคลื่นมิลลิเมตร ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาโดย AGC สามารถสร้างพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพตามการเคลื่อนไหวของผู้ใช้
ในการทดลองได้รับการยืนยันว่า กำลังของอุปกรณ์ของตัวรับสัญญาณที่สามารถเคลื่อนที่ได้ควบคุมทิศทางการปล่อยคลื่นวิทยุจากสถานีฐานที่เจาะเข้าไปในห้องผ่านหน้าต่างอย่างเหมาะสม ต้องอยู่ในระยะ 20 dB ถึงจะกำลังพอดีในการสะท้อนสัญญาณไปถึงผู้บริโภค

ข้อมูล. weeklybcnnewspicksrobotstart