12 พ.ย. 2564 399 2

คำเตือนจาก FAA ล่าสุด คลื่น 5G อาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยทางการบิน แนะผู้โดยสารขึ้นเครื่อง เปิดโหมดเครื่องบินทันที

คำเตือนจาก FAA ล่าสุด คลื่น 5G อาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยทางการบิน แนะผู้โดยสารขึ้นเครื่อง เปิดโหมดเครื่องบินทันที

หน่วยงาน Federal Aviation Administration (FAA) ส่งคำเตือนเรื่องคลื่น 5G ที่ส่งผลกระทบต่อการบิน มายังผู้ผลิต ผู้ให้บริการสายการบิน นักบิน ถึงภัยที่อาจเกิดจากคลื่น 5G ที่ส่งผลกระทบต่อการบิน และอาจมีสัญญาณรบกวนเครือข่ายภาคพื้นดิน

โดยเบื้องต้น ทาง FAA อธิบายว่า ยังไม่ได้รับการยืนยันเรื่องอันตรายของคลื่น 5G ว่ากระทบการสื่อสารไร้สายกับการบินอย่างไร แต่เบื้องต้นพบการรบกวนคลื่น 5G กับระบบอิเล็กทรอนิกส์ของเครื่องบิน

ตามรายงานของ Reuters ทาง FAA ได้เปิดเผยเมื่อวันอังคารว่า ผู้ให้บริการ ควรเตรียมพร้อมสำหรับการแก้ปัญหาสัญญาณรบกวนจากสัญญาณ 5G และเทคโนโลยีอื่น ๆ อาจทำให้อุปกรณ์ความปลอดภัยบางอย่างของเครื่องบินทำงานผิดพลาดได้ ซึ่งผลกระทบนี้อาจส่งผลต่อการปฏิบัติการบิน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในระหว่างการบิน

การแก้ไขปัญหาเบื้องต้นนั้น FAA แนะนำว่า ให้นักบิน แจ้งผู้โดยสารให้ปิดอุปกรณ์อีเล็คทรอนิคส์ทุกชนิด ที่รองรับ 5G หรือเปิด Airplane Mode ในขณะที่อยู่บนเครื่องบินอย่างเคร่งครัด และหากมีบริการ Wi-Fi บนเครื่องบิน แนะนำให้ใช้บริการ Wi-Fi แทน Cellular

เรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าห่วงความปลอดภัยทางการบิน ดังนั้น FAA ก็เลยมองว่าอยากให้ผู้ผลิตทำการทดสอบสัญญาณรบกวนกับคลื่น 5G แล้วหาวิธีการแก้ไขอย่างเร่งด่วน เพราะมีผลกระทบต่อการบิน

แต่กระนั้นเอง ทางสมาคมผู้ค้าอุปกรณ์ไร้สาย CTIA มองว่า คลื่น 5G บน C-band ไม่มีผลกระทบต่อความปลอดภัยของอุปกรณ์การบิน และมองว่ามีการใช้คลื่นนี้กว่า 40 ประเทศ แต่ก็ยังแนะนำให้เปิดโหมดเครื่องบินก่อนขึ้นเครื่องอย่างเคร่งครัดเสมอ 

travelandleisure