8 พ.ย. 2564 1,059 34

เกาหลีใต้เปิดให้บริการ 5G ย่านความถี่ 28GHz 5G (n257) อย่างเป็นทางการ เชื่อมต่อ WiFi ทั่วประเทศ

เกาหลีใต้เปิดให้บริการ 5G ย่านความถี่ 28GHz 5G (n257) อย่างเป็นทางการ เชื่อมต่อ WiFi ทั่วประเทศ

LG U+ ผู้ให้บริการรายแรกของประเทศเกาหลีใต้ เปิดให้บริการ 5G ย่าน 28 GHz อย่างเป็นทางการผ่าน อุปกรณ์ HM-950L และ เร้าเตอร์ HM-950L ที่มีเสาอากาศรับคลื่น ความถี่ 28GHz 5G (n257)

ซึ่งคลื่นความถี่ดังกล่าวเป็นคลื่นความถี่สูงพิเศษ (mmWave) ที่รองรับ การรับส่งข้อมูลความเร็วสูง ความจุสูง และเวลาแฝงต่ำด้วยความกว้างของความถี่ที่เพียงพอกับความต้องการ
ซึ่งก่อนหน้านี้ทางผู้ให้บริการดังกล่าวได้ให้บริการเร้าเตอร์หลากหลายประเภทและรวมการผสมคลื่น 3.5GHz โดยการดำเนินการดังกล่าวได้ร่วมมือทางเทคโนโลยีเชิงกลยุทธ์กับ Hucom Wireless เพื่อให้บริการอินเทอร์เน็ต 5G ในรูปแบบ  B2B (Business to Business)

ลูกค้ากลุ่มแรกที่ได้รับการให้บริการเชิงพาณิชย์คือ กลุ่มบริษัทขนาดเล็กและขนาดกลาง และพร้อมขยายไปยังภาคอุตสาหกรรมอื่นๆ ของประเทศ
ทางระบบได้ดำเนินการจัดเตรียมฟังก์ชันพิเศษให้แก่คลื่น 28GHz RF beamforming โดยจำเป็นต้องใช้เสาอากาศชนิดใหม่ที่แตกต่างจากเสาอากาศรูปแบบที่มีอยู่ โดยอุปกรณ์ที่รองรับในครั้งนี้มาพร้อมกับโมดูลเสาอากาศขนาด 3.5GHz และ 28GHz จาก Qualcomm

ข้อมูล thelec greened  cctvnews etnews  huawei