5 พ.ย. 2564 609 0

กลุ่มทรู รับรางวัล SET Awards 2021 “ดาวรุ่งด้านความยั่งยืน” (Rising Star Sustainability Awards) ย้ำภาพองค์กรมุ่งเติบโตอย่างแข็งแกร่ง พร้อมสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนแก่สังคมไทย

กลุ่มทรู รับรางวัล SET Awards 2021  “ดาวรุ่งด้านความยั่งยืน” (Rising Star Sustainability Awards)  ย้ำภาพองค์กรมุ่งเติบโตอย่างแข็งแกร่ง พร้อมสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนแก่สังคมไทย

บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น รับรางวัล ดาวรุ่งด้านความยั่งยืน (Rising Star Sustainability Awards) ในกลุ่มบริษัทที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดสูงกว่า 100,000 ล้านบาท จากการประกาศผลรางวัล SET Awards 2021 จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับวารสารการเงินธนาคาร ในรูปแบบ Virtual Ceremony ตอกย้ำองค์กรที่มุ่งมั่นพัฒนาเพื่อเติบโตอย่างยั่งยืน


ยุภา ลีวงศ์เจริญ หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงิน บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น กล่าวว่า “กลุ่มทรู ในฐานะบริษัทจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ รู้สึกเป็นเกียรติและภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับรางวัลดาวรุ่งด้านความยั่งยืน (Rising Star Sustainability Awards) ประจำปี 2564 ในกลุ่มบริษัทที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดสูงกว่า 100,000 ล้านบาทในครั้งนี้ ซึ่งเป็นรางวัลระดับประเทศ อันสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นตั้งใจขับเคลื่อนการดำเนินงานของบริษัทฯ ด้านการพัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างแข็งแกร่งทั้งด้านรายได้และการขยายฐานลูกค้า เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือแก่นักลงทุน ควบคู่ไปกับการดูแลสังคม และสิ่งแวดล้อม ภายใต้ยุทธศาสตร์ 3 Hs : HEART HEALTH HOME ครอบคลุม 3 มิติ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างคุณค่าระยะยาวที่ยั่งยืนให้แก่สังคมและชาวไทย”

 โครงการด้านความยั่งยืนที่กลุ่มทรู ได้ขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรม ภายใต้กรอบ 3 Hs ประกอบด้วย

ด้านเศรษฐกิจ (HEART) – บริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์และการดูแลรักษาข้อมูลส่วนบุคคลให้ได้ 100% และส่งเสริมการศึกษาเยาวชนไทยกว่า 5.7 ล้านคน ผ่านมูลนิธิสานอนาคตการศึกษาคอนเน็กซ์อีดี

ด้านสังคม (HEALTH) – สร้างสรรค์นวัตกรรมเชื่อมโยงทุกความต้องการของคนไทยยุคนิว นอร์มัล ด้วยดิจิทัลแพลตฟอร์ม TRUE VWORLD เทคโนโลยีคลาวด์ที่ครบทุกโซลูชัน ทั้ง VWORK สนับสนุนภาคธุรกิจให้ทำงานที่บ้าน และ VLEARN สนับสนุนสถาบันการศึกษา นักเรียนและนักศึกษา ให้สามารถจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ได้ทุกที่ ทุกเวลา

ด้านสิ่งแวดล้อม (HOME) – ติดตั้งพลังงานสะอาดโซล่าร์เซลล์ที่เสาสัญญาณและชุมสาย 3,745 แห่ง สามารถลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์กว่า 12,853 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ซึ่งจะเดินหน้าขยายการติดตั้งอย่างต่อเนื่อง

 

ทั้งนี้ รางวัลดาวรุ่งด้านความยั่งยืน (Rising Star Sustainability Awards) จากเวที SET Awards 2021 เป็นเสมือนเกียรติประวัติของบริษัทจดทะเบียนที่มีการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน พร้อมการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียอย่างรอบด้าน เพื่อเป็นแบบอย่างสำหรับบริษัทจดทะเบียนอื่นในการดำเนินธุรกิจตามแนวทางความยั่งยืน นับเป็นอีกหนึ่งความภูมิใจหลังจากการที่ทรู ได้รับคัดเลือกเป็นหนึ่งในรายชื่อหุ้นยั่งยืน Thailand Sustainability Investment (THSI) ประจำปี 2564 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4

 

#truesustainability #THSI #truetogether #setawards2021