3 พ.ย. 2564 1,202 16

Ericsson ชี้ 5G ประเทศไทยถือเป็นดาวเด่นในอาเซียน คนไทยมีศักยภาพการใช้งานสูงเพียงพร้อมเร่งหนุนภาคธุรกิจ

Ericsson ชี้ 5G ประเทศไทยถือเป็นดาวเด่นในอาเซียน คนไทยมีศักยภาพการใช้งานสูงเพียงพร้อมเร่งหนุนภาคธุรกิจ

กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมกันในอุตสาหกรรมโทรคมนาคมของประเทศไทยมารวมตัวกันที่งาน “Redefine Businesses With 5G” ซึ่งจัดโดย Techsauce Media ร่วมกับ Ericsson ผู้นำด้านเทคโนโลยีโทรคมนาคมระดับโลก เพื่อหารือร่วมกันในประเด็นเกี่ยวกับความจำเป็นและความร่วมมือในการเร่งกระบวนการมุ่งสู่การเป็นอุตสาหกรรมแบบดิจิทัลในประเทศไทยด้วย 5G ผู้นำอุตสาหกรรมและนักวิชาการได้หารือถึงบทบาทของเทคโนโลยีและ 5G ในการกำหนดนิยามใหม่ให้กับธุรกิจ การแก้ไขปัญหาวิกฤตด้านสภาพภูมิอากาศ ขับเคลื่อนอุตสาหกรรม 4.0 และการสร้างระบบนิเวศที่เอื้ออำนวยซึ่งจะช่วยให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ 'ระบบนิเวศไร้สายของอุตสาหกรรม 4.0 (Industry 4.0 Wireless Ecosystem Vision)'
ชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กล่าวว่า “ประเทศไทยประสบความสำเร็จในฐานะประเทศแรกๆ ของโลกที่มีการจัดสรรงบประมาณและวางเครือข่ายเทคโนโลยี 5G ซึ่งจะเป็นจิกซอว์ชิ้นสำคัญของการวางโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลให้กับประเทศไทย เราต้องยกระดับสู่การเป็น The Best 5G ด้วย ต้องทำให้เกิดความเชื่อมั่นในโครงข่าย 5G ของประเทศไทยให้ได้ เพื่อนำเทคโนโลยีดังกล่าวมาใช้เต็มรูปแบบ เป็นประโยชน์ต่อประชาชนโดยแท้จริง”
นาดีน อัลเลน ประธานฝ่ายกลยุทธ์และลูกค้าองค์กร บริษัท อีริคสัน เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โอเชียเนียและอินเดีย กล่าวว่า “5G กำลังเปลี่ยนโฉมของธุรกิจทั่วโลก คลื่นลูกใหม่ของการขยายเครือข่าย 5G จะช่วยให้ธุรกิจทุกประเภทได้รับผลประโยชน์จากการเพิ่มขึ้นของความคล่องตัว ความยืดหยุ่น ความน่าเชื่อถือ และความปลอดภัยที่ 5G มอบให้ ด้วยเครือข่าย 5G สำหรับผู้บริโภคเชิงพาณิชย์ที่มีอยู่แล้วทั่วโลก”
“จากการศึกษาของอีริคสัน การนำดิจิทัลไปใช้ในอุตสาหกรรมสะท้อนให้เห็นศักยภาพตลาดของบริการที่ใช้ 5G ขับเคลื่อน ที่มีมูลค่าถึง 700 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ สอดคล้องกับรายงาน 5G สำหรับธุรกิจของเรา: เข็มทิศตลาดในปี 2030 (5G for business: a 2030 market compass) ที่ระบุว่าโอกาสทางธุรกิจที่อยู่นอกเหนือจากบริการที่มีในปัจจุบันจะเพิ่มขึ้นถึง 35%” นาดีน กล่าวเสริม

การสร้างเครือข่ายที่ยั่งยืนและปลอดภัยเป็นหัวข้ออภิปรายที่สำคัญ
อิกอร์ มอเรล ประธานบริษัทอีริคสัน ประเทศไทยคนล่าสุดกล่าวในงานเสวนา 'Redefine Businesses With 5G' ว่า "อีริคสันมุ่งมั่นในการเป็นองค์กรปลอดคาร์บอนภายในปี 2573 เรากำลังพัฒนาเครือข่าย 5G ด้วยเทคโนโลยีที่ทำงานตอบโจทย์ด้านสิ่งแวดล้อมที่ดียิ่งขึ้น ซึ่งสิ่งที่สำคัญคือการลดอัตราการเพิ่มขึ้นของการใช้พลังงานในเครือข่ายโทรคมนาคม (Breaking the Energy Curve) โดยไม่เพิ่มการใช้พลังงานเมื่อต้องส่งข้อมูลจำนวนมากขึ้น ซึ่งนี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้น งานวิจัยยังสนับสนุนว่าโซลูชั่นเทคโนโลยีสารสนเทศสามารถลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนของอุตสาหกรรมต่าง ๆ ทั่วโลกได้ถึง 15% ภายในปี 2573 และบทบาทของเราคือการเสริมพลังให้กับการเปลี่ยนแปลงนั้น ด้วยการใช้รูปแบบการเชื่อมต่อที่ไร้ขีดจำกัดเป็นตัวขยายประสิทธิภาพให้กับนวัตกรรมเพื่อแก้ไขวิกฤตสภาพภูมิอากาศ”

โดยที่ประเทศไทยได้ประกาศใน COP26 ถึงความตั้งใจลดการปล่อย GHG (ก๊าซเรือนกระจก) ลง 20-25% ภายในปี 2573 โดยใช้ข้อมูลพื้นฐานของปี 2548 ทั้งนี้เครือข่ายจะต้องใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

จากการศึกษาของอีริคสันพบว่าเทคโนโลยี 5G ในอุตสาหกรรมที่มีการปล่อยก๊าซคาร์บอนสูงสุดสี่กลุ่ม ได้แก่ พลังงาน การขนส่ง การผลิตและอาคาร สามารถช่วยลดการปล่อย CO2 ได้ 55-170 ตันต่อปี” การลดการปลดปล่อยดังกล่าวนี้จะเทียบได้กับการลดจำนวนรถยนต์บนท้องถนนถึง 35 ล้านคัน” อิกอร์ กล่าวเพิ่มเติม
5G สามารถลดการปล่อยคาร์บอนได้มากกว่า 10 เท่า จากการเปลี่ยนผ่านของภาคอุตสาหกรรมที่มากกว่าการปล่อยก๊าซที่มาจากภาคเทคโนโลยีสารสนเทศเอง เทคโนโลยีดิจิทัลต่าง ๆ รวมถึง 5G จะเป็นพื้นฐานสำคัญในการลดการปล่อยคาร์บอนลงครึ่งหนึ่งทุก ๆ ทศวรรษจนถึงปี 2593 และบรรลุเป้าหมายของการลดอุณหภูมิของโลกลง 1.5 องศาเซลเซียส


Adslthailand สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจาก พันเอก ดร. นที ศุกลรัตน์ รองประธาน กสทช. ระบุว่าทาง กสทช. มีการจัดสรรคลื่นความถี่ทั้งย่านความถี่ต่ำ กลาง และสูง จำนวน 48 ชุดความถี่ ได้เงินแล้ว 100,521,177,777 ล้านบาท เฉพาะการประมูลคลื่น 700 MHz 2600MHz และ 26GHz ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2563 และประเทศไทยถือเป็นเป็นชาติแรกๆของโลกที่ได้้ 5G ภายในปี 2564 เราคาดการณ์จะได้เห็นคนใช้ 5G เป็นจำนวนถึง 5 ล้านราย โดยเราต้องใช้ 5G เป็นตัวการขับเคลื่อนเศษรฐกิจที่สำคัญ
พิรุณ ไพรีพ่ายฤทธิ์, หัวหน้าคณะทำงานและกรรมการยุทธศาสตร์ 5G บริษัท True Corporation PCL ระบุว่า ปัจจุบันการให้บริการ 5G พบสัญญาณครบแล้ว 77 จังหวัดและพื้นที่ EEC ทางทรูลงทุนระบบ 5G เป็นที่เรียบร้อย ซึ่งเราสามารถใช้ 5G ระบบ FWD ได้เป็นที่เรียบร้อยให้กับผู้บริโภค เพื่อทดแทนการวางโครงข่ายเน็ตบ้านในพื้นที่ๆไม่สามารถวางระบบสายได้ สิ่งที่สำคัญ 5G เป็นตัวตอบสนองระบบ AI ที่มีความฉลาด บนระบบคลาวด์แสดงผลที่ชัดเจนที่สุดคือระบบเกมที่ไปอยู่ที่ระบบคลาวด์โดยใช้สมาร์ทโฟนเป็นเพียงการแสดงหน้าจอเท่านั้น
ประเทศ ตันกุรานันท์, รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มเทคโนโลยี บริษัท Total Access Communication PCL (dtac) ระบุ ปสิ่งที่สำคัญที่สำคัญคือไม่ได้มองที่ความเร็วอย่างเดียว แต่ต้องการการสื่อสารที่กว้างไกลและใช้พลังงานต่ำ โดยยุค 5G สำคัญมากๆคืออินเทอร์เน็ตจะต่อกับทุกๆอุปกรณ์ในโลกอย่างเช่น การทดสอบ 5G Private Network ในสำนักงาน dtac ว่าคนนี้ใส่หน้ากากหรือไม่ ดูระยะห่างของพนักงานและการขับเคลื่อนรถยนต์ ปัจจัยที่สำคัญของคนทำ 5G คือ

1. คนทำโครงข่าย
2. คนทำแอปพลิเคชัน
3. คนใช้งานเพื่อธุรกิจ