21 ต.ค. 2564 416 37

ไปรณีย์ไทย จัดงาน “ส่งสุขภาพดีให้คนไทย #จากใจไปรณีย์ไทย Deliver Wellness

ไปรณีย์ไทย จัดงาน “ส่งสุขภาพดีให้คนไทย #จากใจไปรณีย์ไทย Deliver Wellness

พลเอกประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน "ส่งสุขภาพดีให้คนไทย #จากใจไปรณีย์ไทย Deliver Wellness"  วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี .สิงห์บุรี

โดยบริษัท ไปรณีย์ไทย จำกัด ผู้นำด้านการขนส่งระดับประเทศ ร่วมกับ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อเสริมสร้างสังคมคุณภาพด้านสาธารณสุขของคนไทย โดยการทดลองบินโดรนส่งยาอำนวยความสะดวกในสถานการณ์ที่มีข้อจำกัดด้านการขนส่ง ทั้งสถานการณ์โควิด-19 น้ำท่วม หรือพื้นที่ทุรกันดารห่างไกลให้มีความราบรื่นยิ่งขึ้น เฉพาะวิกฤติการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ประเทศไทยมีการควบคุมได้ค่อนข้างดี แม้มาตรการทั้งหมดจะยังไม่สมบูรณ์ 100% แต่ก็แสดงถึงสัญญาณที่ดีจากความร่วมมือให้สถานการณ์คลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้น จึงได้มอบนโยบายให้ทุกหน่วยงานร่วมกันพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยเฉพาะการนำดิจิทัลเข้ามาเป็นส่วนสำคัญในการบูรณาการและสนับสนุนการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขให้มีความทันสมัย ให้ประชาชนคนไทยสามารถเข้าถึงบริการได้ง่ายอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม เพื่ออำนวยความสะดวกทางด้านการแพทย์และปูทางสู่โลจิสติกส์ของระบบไปรณีย์ไทยในอนาคต         


ชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กล่าวว่า กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษกิจและสังคมส่งเสริมและสนับสนุนหน่วยงานต่างๆ ภายใต้กำกับ โดยการนำเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการดำเนินการ ให้ตอบโจทย์ความต้องการของประชาชน โดยใช้ศักยภาพทางด้านการขนส่งและเครือข่ายที่ครอบคลุมทุกครัวเรือนของไปรณีย์ไทย ให้บริการที่ครบวงจรและมีความเชี่ยวชาญในการขนส่งอุปกรณ์ทางการแพทย์ไปยังโรงพยาบาลทั่วประเทศ และการขนส่งยาและเวชภัณฑ์จากโรงพยาบาลไปยังผู้ป่วยทั่วไป และผู้ป่วย  โควิด 19 ในโครงการ Home isolation - Community isolation ผนวกกับอุปกรณ์เทคโนโลยีดิจิทัลที่มีความแม่นยำสูง อย่างโดรนมาพัฒนาให้เป็นยานพาหนะในการจัดส่งยาและเวชภัณฑ์ที่จำเป็นถึงบ้านผู้ป่วย


ดร.ดนันท์ สุภัทรพันธุ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท ไปรณีย์ไทย กล่าวว่า  ไปรษณีย์ไทย มีความพร้อมเป็นรายแรกของไทย จนได้รับความเชื่อมั่นและไว้วางใจจากผู้ใช้บริการด้วยเครือข่ายการขนส่งที่ครอบคลุม ทั่วถึงทุกครัวเรือนและโรงพยาบาลกว่า 400 แห่ง เป็นผู้ขนส่งสิ่งของหรืออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นต้องรักษาอุณหภูมิ รวมไปถึงการสร้างแคมเปญ "ไปรษณีย์ไทยส่งให้ ชวนคนไทยอยู่บ้าน" สอดรับกับการให้บริการประชาชนในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ทำให้ผู้ป่วยในทุกพื้นที่สามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์ได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม นอกจากนี้ ไปรษณีย์ไทยยังให้การสนับสนุนโครงการจัดส่งยา เวชภัณฑ์ รวมถึงเตียงสนามไปยังโรงพยาบาลสนามทั่วประเทศ ตอกย้ำความเป็นเพื่อนแท้ร่วมทางของไปรษณีย์ไทยในการยกระดับคุณภาพสาธารณสุขและการเข้าถึงพื้นที่ห่างไกลได้เป็นอย่างดี 


อย่างไรก็ตาม ไปรษณีย์ไทยได้ดำเนินการจัดส่งยา เวชภัณฑ์ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ไปยังผู้รับทั่วประเทศอย่างร่วดเร็วแม่นยำด้วยมาตรฐานบริการ EMS ส่งด่วนทั่วไทย พร้อมมั่นใจด้วยระบบ Track&Trace ให้ติดตามตรวจสอบสถานการณ์จัดส่งปี 2563- 2564 ที่ผ่านมา แม้อยู่ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ไปรษณีย์ไทยยังคงเปิดให้บริการและจัดส่งยาถึงผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง รวมกว่าหนึ่งล้านสองหมื่นชิ้น จนปัจจุบันได้ขานรับนโยบายจากกระทรวงฯ ทดลองให้บริการจัดส่งยาผ่านโดรนระยะไกลในพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี คาดหวังว่าจะเป็นจุดเริ่มต้นของการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาพัฒนาด้านสาธารณสุข ให้สามารถบริการจัดส่งยาให้กับผู้ที่มีความต้องการได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ โดยไม่ต้องออกจากบ้าน ซึ่งจะมีการต่อยอดพัฒนาการบินโดรนขนส่งยาร่วมกับพันธมิตรที่มีความเชี่ยวชาญเพื่อร่วมกันพลิกโฉมด้านการขนส่งในประเทศต่อไปโดยภายในงาน ได้สาธิตการปล่อย อากาศยานไร้คนขับหรือโดรน (ต้นแบบ) เพื่อส่งยาเวชภัณฑ์และผลิตภันฑ์ทางการแพทย์ต่างๆ ถึงบ้านของประชาชน เบื้องต้นสามารถรองรับน้ำหนักได้ประมาณ 10 กิโลกรัม เป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในพื้นที่ ซึ่งเป็นการปูทางไปสู่นวัตตกรรมทางด้านการแพทย์ร่วมกับขนส่งโลจิสติกส์ในอนาคต (Tech Post) ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 (COVID-19) ในปัจจุบัน

ทั้งนี้ สำหรับผู้ที่ต้องการใช้บริการจัดส่งยาเพื่อความสะดวกและลดการแออัด สามารถติดต่อขอใช้บริการพร้อมถามอัตราค่าส่งยาและเวชภัณฑ์ทางไปรษณีย์ได้ที่โรงพยาบาลที่เข้ารับการรักษา และสำหรับโรงพยาบาลใดที่ต้องการเปิดให้บริการในลักษณะดังกล่าว สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ฝ่ายการขายและการตลาด ไปรษณีย์ด่วนพิเศษโลจิสติกส์ โทรศัพท์ 0 2831 3975, 0 2982 8222 หรือทาง THP Contact Center 1545 www.thailandpost.co.th และที่ทำการไปรษณีย์ทุกแห่ง www.thallandpost.co.th

 

#ไปรณีย์ไทย #โลจิสติกส์  #thaipost #Deliverwellness