15 ต.ค. 2564 886 0

ดีอีเอส ร่วมกับ ไปรษณีย์ไทยจัดส่งถุงยังชีพ 3,000 ชุด ช่วยพื้นที่น้ำท่วม

ดีอีเอส ร่วมกับ ไปรษณีย์ไทยจัดส่งถุงยังชีพ 3,000 ชุด ช่วยพื้นที่น้ำท่วม

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หรือดีอีเอส ร่วมกับ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด สนับสนุนถุงยังชีพจำนวน 3,000 ชุด เพื่อส่งมอบให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติน้ำท่วม ในพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี และจังหวัดนครสวรรค์


ชัยวุฒิ  ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กล่าวว่า กระทรวงฯ ได้ร่วมกับไปรษณีย์ไทย ซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ที่มีภารกิจในการเป็นผู้ให้บริการด้านการสื่อสารและการขนส่งหลักของชาติ รวมทั้งสนองนโยบายการดำเนินงานของภาครัฐด้วยการใช้ศักยภาพในด้านเครือข่ายรวมถึงการขนส่ง ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตการณ์น้ำท่วมซึ่งขณะนี้ได้กระจายในหลายพื้นที่

โดยล่าสุด กระทรวงฯ และไปรษณีย์ไทยได้จัดทำถุงยังชีพ จำนวนกว่า 3,000 ชุด เพื่อส่งมอบให้แก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี และจังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งมั่นใจว่าความร่วมมือระหว่างกระทรวงฯ และไปรษณีย์ไทยในครั้งนี้ จะสามารถเยียวยาผลกระทบ และความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นกับประชาชนที่ประสบภัยได้ ที่เกิดขึ้น และทำให้ประชาชนสามารถเดินหน้าก้าวผ่านวิกฤตน้ำท่วมในครั้งนี้ไปด้วยกันได้ นอกจากนี้ กระทรวงฯ ยังได้มอบนโยบายให้หน่วยงานในสังกัดติดตามข้อมูล และสถานการณ์ที่เกิดขึ้น เพื่อเตรียมให้การช่วยเหลืออย่างเต็มกำลัง ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการให้ข้อมูลที่ถูกต้องกับภาคประชาชน ระบบดิจิทัลเพื่อการร้องเรียนหรือแจ้งเตือนในกรณีฉุกเฉิน รวมถึงการเชื่อมโยงข้อมูลให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นต้นดร.ดนันท์ สุภัทรพันธุ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด  เปิดเผยว่า ไปรษณีย์ไทยในฐานะหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พร้อมให้การช่วยเหลือ     และอยู่เคียงข้างคนไทยในทุกสถานการณ์ โดยสถานการณ์น้ำท่วมในครั้งนี้ ไปรษณีย์ไทยได้จัดทำถุงยังชีพ จำนวน 3,000 ชุด เพื่อส่งมอบให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ ในพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี และจังหวัดนครสวรรค์ โดยถุงยังชีพที่จัดเตรียมไว้ประกอบด้วย ข้าวสาร อาหารแห้ง อาหารกระป๋อง ยารักษาโรค รวมถึงสิ่งของที่จำเป็นต้องใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น แชมพู สบู่ อุปกรณ์ทำความสะอาด หรือฆ่าเชื้อโรค โดยไปรษณีย์ไทย ยังคงมุ่งมั่นเดินหน้าดำเนินภารกิจจัดส่งสิ่งของ และให้การช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ และผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์ดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง พร้อมขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนผ่านพ้นสถานการณ์ครั้งนี้ ไปด้วยกัน ดร.ดนันท์ กล่าวทิ้งท้าย