12 ต.ค. 2564 248 0

รมว.ดีอีเอส ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมความพร้อมรองรับ EECd ของ NT

รมว.ดีอีเอส ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมความพร้อมรองรับ EECd ของ NT


ชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส)  นำคณะผู้บริหารลงพื้นที่เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล (EECd) เข้าตรวจเยี่ยมพร้อมรับฟังบรรยายสรุปการดำเนินงานสถานีเคเบิลใต้น้ำชลี 3 ดาต้าเซ็นเตอร์ และดาวเทียมของบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT โดยมี มรกต เธียรมนตรี รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานโครงสร้างพื้นฐาน NT และผู้บริหารร่วมให้การต้อนรับ ณ ศูนย์โทรคมนาคมศรีราชา จังหวัดชลบุรี