1 ต.ค. 2564 386 1

เปิดวิสัยทัศน์ บีซีเอช เวนเจอร์ส พร้อมทุ่มลงทุน ธุรกิจ StartUp Deep Technology สร้างนวัตกรรมต่อยอดธุรกิจในกลุ่มบริษัทเบญจจินดา

เปิดวิสัยทัศน์ บีซีเอช เวนเจอร์ส พร้อมทุ่มลงทุน ธุรกิจ StartUp Deep Technology สร้างนวัตกรรมต่อยอดธุรกิจในกลุ่มบริษัทเบญจจินดา

บีซีเอช เวนเจอร์ส เปิดวิสัยทัศน์การลงทุน  พร้อมทุ่มเงินลงทุนธุรกิจ StartUp เลือกกองทุน SeaX Ventures  เพื่อซีนเนอร์จี้  ธุรกิจในกลุ่มเบญจจินดา มอง Deep Technology  ในสหรัฐฯ มั่นใจการเติบโตของกลุ่มเทคโนโลยีในระดับโลกที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง

พิรชัย เบญจรงคกุล  Investment Director บริษัท บีซีเอช เวนเจอร์ส จำกัด (BCH Ventures) ในกลุ่มบริษัทเบญจจินดา กล่าวว่า บีซีเอช เวนเจอร์ส  มีวิสัยทัศน์การลงทุนในกองทุนที่มีศักยภาพผลตอบแทนที่ดี ลงทุนในการต่อยอดเทคโนโลยี  จากธุรกิจดิจิทัล เทคโนโลยี การสื่อสาร โทรคมนาคม   ด้วยการขยายการลงทุนในกลุ่มนวัตกรรม หาโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ  เพื่อเพิ่มศักยภาพ มูลค่าของการให้บริการที่มีอยู่เดิม โดยลงทุนในส่วน e-Commerce Platform , ระบบ Automation    และ Robotics,  IoT, Big Data และ Blockchain

โดยให้ความสนใจการลงทุนในธุรกิจ Deep Technology   ในสหรัฐอเมริกา  เนื่องจากเป็นกลุ่ม StartUp ที่ประสบความสำเร็จและมีผลการดำเนินการที่เติบโต และดีที่สุดในโลก  จากสถิติใน 2-3 ปีที่ผ่านมา   กลุ่ม Deep Technology     ในสหรัฐฯ ยังคงเติบโตในอัตราระหว่าง  15 – 20 %  ขณะที่ GDP อัตราการเติบโตอยู่ที่ 2-3% ต่อปี

ขณะเดียวกัน บีซีเอช เวนเจอร์ส ให้ความสนใจทุนในอุตสาหกรรมที่สามารถให้ผลตอบแทนในรูปของเงินปันผลอย่างสม่ำเสมอ แม้ในสถานการณ์ช่วงการแพร่ระบาดของ COVID-19   เช่น กลุ่มอุตสาหกรรมพลังงาน กลุ่มธุรกิจร้านอาหาร รวมถึงสนใจลงทุนในบริษัทที่เตรียมตัวเข้าระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในอีก 2-3 ปีข้างหน้า

คุณพิรชัย กล่าวว่า ล่าสุดนี้  บีซีเอช เวนเจอร์ส ได้ลงทุนในกองทุน “Southeast Asia  Exponential Ventures” หรือ SeaX  Ventures  มีเป้าหมายการลงทุนในกลุ่ม Deep Technology   ด้วยประสบการณ์ผู้บริหารกองทุนที่มีประสบการณ์ อย่างเช่น น.พ.ศุภชัย ปาจริยานนท์ รวมทั้งผลการดำเนินงานในการบริหารกองที่ผ่านมาจะต้องประสบความสำเร็จ ซึ่งกองทุน SeaX ตอบโจทย์เกณฑ์การลงทุนของกลุ่มได้  เนื่องจากที่ผ่านมาสามารถ exit  บริษัทได้แล้ว  1 แห่ง คือ บริษัท Brand Protocol  จากการขายในตลาด IEO  บางส่วน โดยมีผลตอบแทน IRR เท่ากับ 307.5 %

“บีซีเอช เวนเจอร์ส ลงทุนในกองทุนด้านเทคโนโลยีเป็นส่วนใหญ่ตั้งแต่เริ่มดำเนินกิจการ เนื่องจากเทคโนโลยี เป็นสิ่งที่มีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา ทั้งในภาวะการณ์ปกติ และภาวะวิกฤต ซึ่งที่ผ่านมาได้ลงทุนไปแล้วประมาณ 450 ล้านบาท ” พิรชัยกล่าว