1 ต.ค. 2564 701 2

Cisco และ Ingram Micro ขอเรียนเชิญเข้าร่วมฟัง webinar ในหัวข้อ Cisco CAN DO

Cisco และ Ingram Micro ขอเรียนเชิญเข้าร่วมฟัง webinar ในหัวข้อ Cisco CAN DO

Cisco และ Ingram Micro ขอเรียนเชิญ ผู้เกี่ยวข้องกับระบบงานเน็ตเวิร์ค เข้าร่วมฟัง webinar ในหัวข้อ “Cisco CAN DO” งานนี้ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของกลุ่มธุรกิจ Small Business จึงได้แนะนำผลิตภัณฑ์รุ่นใหม่ๆ มากมายที่พัฒนาให้ดียิ่งขึ้น เหมาะสมกับความต้องการ และคุ้มค่ากับการลงทุนมากขึ้น

โดยงานนี้ท่านจะได้รับทราบเรื่องราวเกี่ยวกับ

– Cisco Next Generation Switch and Wireless

– Cisco Small Business Product & Migration

ลงทะเบียน https://bit.ly/3ESAGVp