30 ก.ย. 2564 349 58

NT รับรางวัลพันธมิตรดีเด่นปี 2021 ของ Amazon Web Services (AWS)

NT รับรางวัลพันธมิตรดีเด่นปี 2021 ของ Amazon Web Services (AWS)

NT รับรางวัลพันธมิตรดีเด่นบริการภาครัฐของ  Amazon Web Services (AWS) ในงาน AWS Partner Summit Online 2021  ด้วยผลงานการเติบโตอย่างโดดเด่น สนับสนุนลูกค้าขับเคลื่อนนวัตกรรมดิจิทัลขององค์กร


ดร.วงกต วิจักขณ์สังสิทธิ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานธุรกิจดิจิทัล บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) (NT) กล่าวว่า NT ได้พัฒนาบริการคลาวด์เพื่อรองรับการให้บริการกับลูกค้าทั้งภาครัฐและเอกชนมาอย่างต่อเนื่อง รางวัลพันธมิตรดีเด่นปี 2021 จาก AWS แสดงถึงความเชื่อมั่นที่พันธมิตรผู้ให้บริการคลาวด์ระดับสากลมีต่อ NT และเป็นเครื่องพิสูจน์ความสำเร็จของ NT ในการให้บริการคลาวด์ที่ตอบโจทย์ลูกค้าอย่างครบวงจร มีการเติบโตของตลาดบริการภาครัฐที่โดดเด่นตลอดปีที่ผ่านมา  โดยบริการคลาวด์ของ NT ได้เป็นส่วนสำคัญในโครงการสำคัญของภาครัฐหลายโครงการ เช่น ระบบคลาวด์กลางภาครัฐ “GDCC”  ระบบเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพทั่วประเทศ “Health Link”  ระบบ “หมอชนะ Phuket Sandbox”   ซึ่งโครงการเหล่านี้เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญในการจัดเก็บ ประมวลผล และเชื่อมโยงข้อมูลภาครัฐที่ได้มาตรฐานและปลอดภัย  ช่วยสนับสนุนให้เกิดการบูรณาการข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  รองรับการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่รัฐบาลดิจิทัลและการใช้ประโยชน์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)           

ทั้งนี้ NT ได้ร่วมกับ AWS ให้บริการคลาวด์ทั้งในรูปแบบ public cloud และ hybrid cloud เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่แตกต่างต่างกัน   โดย public cloud เหมาะกับลูกค้าที่ต้องการใช้บริการที่หลากหลายของ AWS และต้องการระบบที่มีความยืดหยุ่นสูง  สามารถขยายให้รองรับปริมาณการใช้งานที่สูงขึ้นในบางช่วงเวลาได้อย่างรวดเร็ว  สำหรับ hybrid cloud หรือบริการ AWS Outpost นั้นเหมาะกับลูกค้าที่ต้องการระบบคลาวด์ที่มีการจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลบางส่วนภายในประเทศ เพื่อการตอบสนองที่รวดเร็วและสอดคล้องกับนโยบายจัดเก็บข้อมูลในประเทศขององค์กร โดยยังสามารถใช้บริการ public cloud ของ AWS ในส่วนอื่นไปพร้อมกันได้แบบไร้รอยต่อ

“ในปีต่อๆ ไป ความต้องการใช้คลาวด์ของประเทศไทยยังมีแนวโน้มขยายตัวสูงต่อเนื่อง หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนจะใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเร่ง transform องค์กรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและสร้างบริการใหม่ๆ  NT จะยังคงเดินหน้าพัฒนาบริการคลาวด์รูปแบบต่างๆ  พร้อมขยายทีมงานผู้เชี่ยวชาญเพื่อเป็นที่ปรึกษาให้กับลูกค้าทั้งด้านการเลือกใช้คลาวด์ที่เหมาะสม การออกแบบระบบ รวมถึงการบริหารจัดการคลาวด์ เพื่อตอบโจทย์ลูกค้าให้ได้ครบวงจรที่สุด”  ดร.วงกต กล่าว