29 ก.ย. 2564 600 0

ไปรษณีย์ไทย คว้ารางวัล องค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชนดีเด่น ประจำปี 2564

ไปรษณีย์ไทย คว้ารางวัล องค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชนดีเด่น ประจำปี 2564

ดร.ดนันท์ สุภัทรพันธุ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัดรับรางวัลดีเด่นด้านสิทธิมนุษยชน ภาครัฐวิสาหกิจ ประจำปี ๒๕๖๔ ประเภทองค์กรภาครัฐวิสาหกิจ ในฐานะองค์กรที่มีความโดดเด่นในเรื่องการคำนึงถึงหลักสิทธิมนุษยชน ไม่แสวงหาผลกำไร รวมถึงการเป็นแบบอย่างที่ดีให้องค์กรอื่น ๆ ในการเสริมสร้างสังคมแห่งการเคารพสิทธิมนุษยชนและความเท่าเทียม เป็นแนวปฏิบัติขั้นพื้นฐานของการทำงานอย่างยั่งยืน จาก สมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ในพิธีประกาศรางวัลองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2564 ในรูปแบบออนไลน์ จัดโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม

ทั้งนี้ ไปรษณีย์ไทยขอเป็นส่วนหนึ่งของภาคธุรกิจขนส่งที่ทำหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบในการเคารพ และนำหลักการด้านสิทธิมนุษยชน ผนวกเข้ากับกระบวนการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในทุกมิติต่อไป 

ติดตามข่าวสารไปรษณีย์ไทยเพิ่มเติมได้ที่ 

เว็บไซต์ : www.thailandpost.co.th 

เฟซบุ๊ก : บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

ทวิตเตอร์ : @Thailand_Post

ไลน์ออฟฟิเชียล : @Thailand Post