22 ก.ย. 2564 223 0

ไปรษณีย์ไทยเปิดให้บริการตามปกติในวันมหิดล

ไปรษณีย์ไทยเปิดให้บริการตามปกติในวันมหิดล

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เปิดให้บริการรับฝากสิ่งของทางไปรษณีย์ ในวันที่ 24 กันยายน 2564 ซึ่งเป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษ เนื่องในวันมหิดล ตามมติคณะรัฐมนตรี โดยเปิดให้บริการในไปรษณีย์จังหวัดทุกแห่ง ไปรษณีย์ขนาดใหญ่ในเขตกรุงเทพฯ ปริมณฑล และต่างจังหวัด ไปรษณีย์ในห้างสรรพสินค้า ไปรษณีย์ในท่าอากาศยาน และสถานีบริการน้ำมัน เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการที่ต้องการฝากส่งสิ่งของ

ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบจุดให้บริการและวันเวลาที่เปิดทำการได้ผ่านคิวอาร์โค้ด และเว็บไซต์ www.thailandpost.co.th เฟซบุ๊ก บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ทวิตเตอร์ @Thailand_Post และ THP Contact Center 1545