20 ก.ย. 2564 1,352 61

ปลุกกระแส WOC ทาง Google จัดเน็ตเร็ว-ถูก ส่งสัญญาณข้ามแม่น้ำคองโก Laser Broadband Link ความจุ 20 Gbps ในระยะทางสูงสุด 20 กิโลเมตร

ปลุกกระแส WOC ทาง Google จัดเน็ตเร็ว-ถูก ส่งสัญญาณข้ามแม่น้ำคองโก Laser Broadband Link  ความจุ 20 Gbps ในระยะทางสูงสุด 20 กิโลเมตร

ล่าสุดโครงการ Project Taara ของ Google’s X technology lab ประสบความสำเร็จในการรับส่งสัญญาณระยะทางไกลด้วย New Laser-Based Wireless Optical Communications ซึ่งสามารถส่งข้อมูลด้วยความเร็วสูงถึง 20Gbps (กิกะบิตต่อวินาที) ในระยะทางสูงสุด 20 กิโลเมตร


การรับส่งสัญญาณดังกล่าวเป็นเทคนิคที่สามารถส่งสัญญาณได้ไกลกว่าเดิม โดยแก้ไขปัญหาเรื่องของกระแสลม หมอกและฝน การรบกวบ การบินของนก เป็นต้น  


การดำเนินการทดสอบประสบความสำเร็จ เชื่อมต่อระหว่างเมืองบราซซาวิล (สาธารณรัฐคองโก) และกินชาซา (สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก) โดยมีแม่น้ำคองโกซึ่งเป็นแม่น้ำที่ลึกที่สุด หากต้องเชื่อมต่อไฟเบอร์ต้องเดินสายมากกว่า 400 กม. เพื่อข้ามแม่น้ำ
โครงการดังกล่าวทำให้ไม่ต้องติดตั้ง Fiber แต่เป็นการรับส่งสัญญาณอินเทอร์เน็ตแทน โดยทีม Project Taara ทำการบีบคลื่นให้รวมสัญญาณที่ดีกว่าเดิม ทีมงานสามารถถ่ายโอนข้อมูลในระดับ 700TB (TeraBytes) ใน 20 วัน มีความพร้อมใช้งาน 99.9% ซึ่งสามารถรับส่งความเร็วได้สูงสุด 20Gbps (กิกะบิตต่อวินาที) และในระยะทางสูงสุด 20 กิโลเมตร ในอนาคตสามารถทำความเร็วได้ถึง 100 Gbps หรือมากกว่านั้นอาจเป็นไปได้ โครงการดังกล่าวมีประโยชน์อย่างมากกับประชากร 17 ล้านคน และถือเป็นโครงการที่ปลุกกระแส wireless optical communications (WOC) ได้อีกครั้ง โดยการสร้างระยะ link margin ใช้พลังงานสูงแค่สามารถทำได้ในรูปแบบ excess of 10000 (equivalently, 40 dB)
ส่วนข้อสงสัยของ “scattering loss” มีการสูญเสีย 5% ต่อ 1 กิโลเมตร ( a small fraction of a dB per km of propagation )

โครงการดังกล่าวเคยได้ปรับใช้ที่ Project Taraa ในรัฐอานธรประเทศ ประเทศอินเดีย ซึ่งทำในระยะทาง 10 กิโลเมตร
ข้อมูล  x.company  theregister  theverge  techcrunch  x.company

COMMENTS