17 ก.ย. 2564 336 49

อังกฤษทุ่มงบ 4 ล้านปอนด์ วางเสา 5G รูปแบบสถาปัตยกรรม หนึ่งในแผนฟื้นเศรษฐกิจหลังโควิด 19 กระตุ้นยอดคนใช้เครือข่าย 5G

อังกฤษทุ่มงบ 4 ล้านปอนด์ วางเสา 5G รูปแบบสถาปัตยกรรม หนึ่งในแผนฟื้นเศรษฐกิจหลังโควิด 19 กระตุ้นยอดคนใช้เครือข่าย 5G

อังกฤษทุมงบ 4 ล้านปอนด์ เสา 5G รูปแบบสถาปัตยกรรม หนึ่งในแผนฟื้นเศรษฐกิจหลังโควิด 19 กระตุ้นยอดคนใช้งาน 5G

รัฐบาลสหราชอาณาจักรได้ลงทุนโครงการระยะ 2 ปี มูลค่า 4 ล้านปอนด์ หรือ 180 ล้านบาท ทดสอบระบบโครงกาาร Digital Connectivity Infrastructure Accelerator (DCIA) มีจุดมุ่งหมายในการแปลงโครงสร้างพื้นฐาน 5G (mobile broadband) หรือแปลงเสา 5G ให้กลายเป็นเฟอร์นิเจอร์ริมทาง (สถาปัตยกรรม) ทั้งการติดตั้งกล้องวงจรปิด ไฟจราจร เสาไฟ ที่จอดรถบัส และอื่นๆ
โดยรองรับคลื่น 5G ในรูปแบบที่ใช้งานในปัจจุบัน MHz และรวมถึงคลื่นความถี่ GHz อีกด้วย ซึ่งเป็นโครงสร้างสถานีฐานขนาดเล็กครอบคลุมพื้นที่คนพลุกพล่าน เช่น ห้างสรรพสินค้าหรือสถานที่ท่องเที่ยว

อุปกรณ์ดังกล่าวส่งผลทำให้ประชาชนสามารถเข้าถึงคลื่นความถี่ 5G ได้ใกล้ถนนมากขึ้น เช่น ระบุตำแหน่ง ขนาดทางกายภาพ ความใกล้กับถนน หรือการเข้าถึงแหล่งพลังงาน ความจุข้อมูล ที่อาจเข้าถึงได้ยากในบางสถานที่
Matt Warman รัฐมนตรีว่าการกระทรวง Digital Infrastructure กล่าวว่า รัฐบาลมั่นใจอย่างยิ่งที่การให้บริการ 5G จะเกิดขึ้นได้เร็วขึ้นโดยไม่ต้องสร้างเสารโทรคมนาคมใหม่ เพราะกฏหมายการสร้างเสาโทรคมนาคมใหม่เป็นเรื่องยาก
ที่สำคัญเมื่อ “เครือข่ายมือถือมีความสำคัญต่อการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ ผ่านการติดตั้งบนโครงสร้างพื้นที่สำคัญมากในการลงทุน และที่ดินเป็นพื้นที่สาธารณะโดยรัฐบาลเป็นคนสนันสนุน

ข้อมูล gov  ukauthority  gov.uk  key4biz  business-live