13 ก.ย. 2564 560 66

จีน ยกระดับเหนือ ไทย แปลงสัญญาณเป็น Wi-Fi 6 (802.11ax) เต็มรูปแบบ รองรับการใช้งาน Super IoT สูงถึง 240Gbytes ต่อวัน

จีน ยกระดับเหนือ ไทย แปลงสัญญาณเป็น Wi-Fi 6 (802.11ax) เต็มรูปแบบ รองรับการใช้งาน Super IoT สูงถึง 240Gbytes ต่อวัน

"ต้าเหลียนเมโทร สาย 5" ถือเป็นโคงข่ายรถไฟใต้ดินความเร็วสูงผ่านพื้นที่หลักของเมืองสายสำคัญของประเทศจีน ได้ติดตั้งโครงข่าย Wi-Fi 6 (802.11ax) เต็มขบวน ใช้โซลูชันรถ Marshalling B-type 6 โดยรถไฟฟ้าสามารถทำความเร็วเริ่มต้นคือ 80 กม./ชม. และความเร็วเร่งความเร็ว 120 กม./ชม สามารถปรับให้รถไฟขบวนนี้ขับเคลื่อนแบบอัตโนมัติ ซึ่งรองรับการให้บริการแบบ On Broad

***>>>>โดยระบบ PIS system คือ Passenger Information System ยังคงใช้ระบบ Wi-Fi 6 ( ซึ่งอยู่ในข้อมูลล่าสุดนี้ )
>>>>>>>>>โดยบอกเฉพาะข้อมูลจำนวนแล้วเวลาของรถ โดยระบบอายัดสัญญานยังคงใช้ LTE-M เป็นระบบเชื่อม Wi-Fi 6 อีกทอดหนึ่ง
ขบวนรถไฟฟ้าของประเทศรุ่นใหม่ต้องรองรับย่านความถี่ 6 GHz บน Wi-Fi 6 เนื่องจากสถานการณ์ในเมืองที่มีการใช้งานคลื่นความถี่ระหว่างผู้ใช้งานและกิจการรถไฟฟ้าจำนวนมากขึ้น ส่งผลให้กิจการรถไฟฟ้าต้องเพิ่มประสิทธิภาพสัญญาณความถี่วิทยุแบบอัตโนมัติผสานกับระบบอินเทอร์เน็ต
เมื่อแบนด์วิดธ์มีจำนวนเพิ่มมมากขึ้น กิจการรถไฟฟ้าย่อมสามารถเพิ่มแผนระบบอัตโนมัติได้ทั้งการขับขี่อัตโนมัติ การตรวจสอบอัจฉริยะและระบบการเงิน
ระบบยานพาหนะอัจฉริยะะบบรางในเมืองและรับประกันความปลอดภัยสามารถทำงานได้อย่างครอบคลุมพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากแบนด์วิดธ์ขนาดใหญ่พิเศษที่เสถียรของ Huawei Wi-Fi 6 ทำให้รถไฟฟ้ามีระบบการจอดได้ดีและเต็มประสิทธิภาพมากกว่าเจ้าอื่นๆ
อีกทั้ง สามารถรายงานผลได้แบบ Real Time เพื่อให้ได้รับบริการการดำเนินงานที่แม่นยำยิ่งขึ้น ที่สำคัญประเทศจีนมี "กฎหมายต่อต้านการก่อการร้าย" จัดเก็บข้อมูลภาพวิดีโอย้อนหลัง 90 วัน ดังนั้นทางสถานีต้องมีระบบกล้องวงจรปิดความละเอียดสูงจำนวนมาก ระบบ Wi-Fi สามารถช่วยได้

จากการพัฒนาวิเคราะห์เชิงลึกของรูปแบบสัญญาณเมื่อต้องระบส่งข้อมูลในอุโมงค์รถไฟใต้ดิน ความเร็ว 120 กม./ชม. สามารถรับส่งสัญญาณแบนด์วิดท์การสื่อสารสูงถึง 800 Mbps
ความเร็วรถ160 กม./ชม. . สามารถรับส่งสัญญาณแบนด์วิดท์การสื่อสารสูงถึง 720Mbps

ส่วนความเร็วภาคพื้นดินสำหรับรถไฟ 8 ตู้ ยังคงความเร็วเฉลี่ย 492Mbps

โดยแต่ละวันสถานที่ดังกล่าวต้องรับส่งสัญญาณอินเทอร์เน็ตสูงถึง 240Gbytes ต่อวัน ทั้งระบบTCMS, CCTV และ PIS ถือเป็น Super IoT

ข้อมูล  sohu  163  science.china  baijiahao.baidu  huawei