9 ก.ย. 2564 625 1

ซีเคียวอินโฟ แนะกันดีกว่าแก้ ชูโซลูชันปกป้ององค์กรจากภัยไซเบอร์รอบด้าน

ซีเคียวอินโฟ แนะกันดีกว่าแก้ ชูโซลูชันปกป้ององค์กรจากภัยไซเบอร์รอบด้าน

บริษัท ซีเคียวอินโฟ  จำกัด ผู้ให้บริการด้าน Cyber Security Solutions  แบบครบวงจร  ในเครือบริษัทสามารถเทลคอม นำเสนอโซลูชันเพื่อป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์แก่องค์กรแบบรอบด้าน   โดยให้บริการด้วยเทคโนโลยีจากพันธมิตรชั้นนำอย่าง IBM Security และ พันธมิตรชั้นนำด้าน Cyber Security นำเสนอเทคโนโลยีด้าน AI เพื่อเฝ้าระวังการโจรกรรมข้อมูลทางไซเบอร์ให้กับองค์กร


โชติกา กำลูนเวสารัช รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายธุรกิจเทคโนโลยีประยุกต์ด้าน ICT  บริษัทสามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “จากประเด็นการโจรกรรมข้อมูลทางไซเบอร์ที่สามารถพบเห็นได้อย่างต่อเนื่องตามข่าวในสื่อต่างๆนั้น  สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญในการป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์  เพราะผลกระทบที่เกิดจากเหตุการณ์ดังกล่าวก่อให้เกิดความสูญเสียทั้งทางด้านเศรษฐกิจ และส่งผลต่อภาพลักษณ์ ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคและประชาชน 

โดยรูปแบบการโจรกรรมที่ปรากฎให้เห็นก็มีหลากหลายวิธี ทั้งการส่งอีเมลหลอก (Phishing) เพื่อหลอกให้ทำธุรกรรม หรือกรอกข้อมูลสำคัญ  การฝังมัลแวร์ (โปรแกรมมุ่งร้าย) เพื่อทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้รับเกิดความเสียหาย  หรือ การขโมยข้อมูลส่วนบุคคล (Data Theft) หรือไฟล์ต่าง ๆ เพื่อเรียกค่าไถ่ เป็นต้น  ดังนั้นการป้องกันการเกิดภัยคุกคามทางไซเบอร์  จึงเป็นสิ่งที่ทุกองค์กรควรให้ความสำคัญ โดยเฉพาะในยุคที่หลายองค์กรตื่นตัวในการยกระดับสู่องค์กรดิจิทัล

ด้วยแนวโน้มการโจรกรรมทางไซเบอร์ที่นับวันจะมีเพิ่มมากขึ้น บวกกับการให้ความสำคัญจากทางภาครัฐ  กลุ่มบริษัทสามารถเทลคอม จึงได้จัดตั้ง บริษัท ซีเคียวอินโฟ จำกัด เพื่อให้บริการด้าน Cyber Security Solutions  แบบครบวงจร โดยเลือกใช้เทคโนโลยีจากพันธมิตรชั้นนำระดับโลกอย่าง IBM Security และพันธมิตรชั้นนำอื่นๆด้าน Cyber Security  เพื่อให้บริการทั้งสถาบันการเงิน องค์กรภาครัฐ และรัฐวิสหากิจ รวมถึง โรงพยาบาลชั้นนำ  พร้อมนำเสนอบริการใน 4 รูปแบบหลัก ได้แก่

  1. บริการ Managed Security Service ให้บริการความปลอดภัยทางไซเบอร์แบบครบวงจร โดยผู้เชี่ยวชาญ และเทคโนโลยีทันสมัยที่จะเฝ้าระวัง แจ้งเตือน และแนะนำแนวทางในการแก้ไขเหตุการณ์
  2. บริการ Cyber Security Risk Assessment บริการประเมินความเสี่ยง ด้าน Cyber Security ที่ครอบคลุมรอบด้าน
  3. บริการ Cyber Security Consultant ให้คำปรึกษา แนะนำ และช่วยเหลือด้านการบริหารความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ตามกรอบกฎหมาย และมาตรฐานสากล
  4. บริการ Cyber Security Education and Awareness บริการศูนย์ฝึกอบรมเพื่อสร้างความรู้ด้าน Cyber Security แก่องค์กรตามความต้องการอย่างเฉพาะเจาะจง

นอกจากนี้ยังมี “ศูนย์เฝ้าระวังการคุกคามทางไซเบอร์ หรือ Cyber Security Operation Center (CSOC) ที่เปิดให้บริการ 24 ชม. และมีมาตรฐานเดียวกันกับศูนย์ CSOC ของ IBM Security 9 แห่งทั่วโลก โดยมีการนำเทคโนโลยีในระบบปัญญาประดิษฐ์  "WATSON AI"  มาให้บริการเป็นรายแรกในประเทศไทย  ซึ่งเป็นเครื่องมือชิ้นสำคัญที่ช่วยวิเคราะห์ข้อมูลหาสาเหตุของภัยคุกคามได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดการแก้ปัญหาได้ถูกต้องและ รวดเร็วยิ่งขึ้น   โดยขั้นตอนการทำงานของ CSOC จะเริ่มตั้งแต่ แยกแยะ (Identify) ตรวจจับ (Detect) ตอบรับ (Response) และปรับปรุง (Improve) ซึ่งเป็นแนวทางในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลในระดับสูงสุด และสอดคล้องกับกรอบมาตรการของรัฐ

โดยนับตั้งแต่เปิดให้บริการในปี 2561 จนถึงปัจจุบัน ซีเคียวอินโฟ มีองค์กรขนาดใหญ่ในธุรกิจธนาคาร สาธารณูปโภคพื้นฐาน และบริการภาครัฐ ให้ความไว้วางใจใช้บริการของบริษัทแล้วหลายองค์กร จึงมั่นใจได้ถึงประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ ที่สามารถตอบโจทย์ได้ในทุกความต้องการด้าน Cyber Security ขององค์กร

ท้ายที่สุดถึงแม้ว่าเทคโนโลยีจะก้าวล้ำไปขนาดไหน หากแต่บุคลากรในองค์กรขาดองค์ความรู้ หรือละเลย และไม่ใส่ใจปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยที่กำหนด ความสูญเสียก็เกิดขึ้นได้  องค์กรจึงควรให้ความสำคัญในการพัฒนาทั้งบุคลากรและเทคโนโลยีควบคู่กันไปเพื่อช่วยลดความเสี่ยง  ซึ่งเมื่อเกิดขึ้นแล้วการแก้ไขนั้นยากและลงทุนมากกว่าเสมอ” นางสาวโชติกากล่าวทิ้งท้าย

สนใจข้อมูลด้าน Cyber Security Solutions สอบถามได้ที่ 0-2502-6900  หรือ www.secureinfo.co.th  e-Mail: info@secureinfo.co.th