6 ก.ย. 2564 281 0

ทรู 5G ชวนร่วมลุ้นโค้งสุดท้าย โครงการ True5G Temi Robot Bootcamp เฟ้นหาสุดยอดนวัตกรรมแอปพลิเคชันหุ่นยนต์ เพื่อธุรกิจค้าปลีก

ทรู 5G ชวนร่วมลุ้นโค้งสุดท้าย โครงการ True5G Temi Robot Bootcamp เฟ้นหาสุดยอดนวัตกรรมแอปพลิเคชันหุ่นยนต์ เพื่อธุรกิจค้าปลีก

ทรู 5G ชวนร่วมลุ้นโค้งสุดท้าย โครงการ True5G Temi Robot Bootcamp เฟ้นหาสุดยอดนวัตกรรมแอปพลิเคชันหุ่นยนต์ เพื่อธุรกิจค้าปลีก จาก 11 มหาวิทยาลัย  เชียร์ติดขอบจอพร้อมกัน วันที่ 8 ก.ย.นี้ ที่ช่อง ไอดี สเตชั่น ทางทรูไอดี

ทรู 5G ชวนเหล่านิสิตนักศึกษาและผู้สนใจร่วมชมและเชียร์ 11 ทีมสุดท้ายจากรั้วมหาวิทยาลัย ประชันผลงานแอปพลิเคชันหุ่นยนต์เพื่อธุรกิจค้าปลีกในรอบชิงชนะเลิศ เฟ้นหาสุดยอดนวัตกรรมในโครงการ True5G Temi Robot Bootcamp ที่เปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาใช้หุ่นยนต์อัจฉริยะ True5G Temi Connect & Carebot ผ่านเครือข่ายอัจฉริยะทรู 5G  พัฒนานวัตกรรมที่ใช้งานได้จริงในอุตสาหกรรมค้าปลีก โดยทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง และรองชนะเลิศอันดับสอง จะได้รับเงินสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรม 200,000 บาท, 100,000 บาท และ 50,000  บาท ตามลำดับ พร้อมประกาศนียบัตร ร่วมชมความสามารถของนิสิตนักศึกษาไทยและลุ้นการประกาศผลการแข่งขันพร้อมกันในวันพุธที่ 8 กันยายน 2564  เวลา 13.00-17.00 น. ที่ช่องไอดี สเตชั่น ทางทรูไอดี หรือรับชมได้ที่ https://trueid.onelink.me/14Ip/6532035a

ทั้งนี้ True5G Temi Robot Bootcamp เป็นหนึ่งในโครงการที่กลุ่มทรูนำอัจฉริยภาพเทคโนโลยี 5G สร้างระบบนิเวศดิจิทัลของการศึกษาในมหาวิทยาลัย เพื่อยกระดับสู่ Smart Education Smart University อย่างยั่งยืน โดยได้ส่งมอบหุ่นยนต์อัจฉริยะ True5G Temi Connect & Carebot ให้แก่พันธมิตรสถาบันการศึกษา 20 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ พร้อมจัด Bootcamp เสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียน ให้นิสิตนักศึกษามีความรู้เบื้องต้นด้านเทคโนโลยี 5G และหุ่นยนต์ เพิ่มทักษะการพัฒนานวัตกรรม ต่อยอดไอเดียให้เป็นรูปธรรม เพื่อให้เกิดการใช้งานหุ่นยนต์ได้จริง โดยทีมที่มีผลงานโดดเด่นผ่านการคัดเลือกเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ มีจำนวนทั้งสิ้น 11 ทีม จาก 11 มหาวิทยาลัย ได้แก่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยบูรพา และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์