6 ก.ย. 2564 980 62

วัดคุณภาพ 5G ของประเทศเกาหลีใต้ 3 ค่าย ผลเน็ตเร็วและแรงที่สุด 923.20Mbps แม้ช่วงระบาดโควิด 19

วัดคุณภาพ 5G ของประเทศเกาหลีใต้ 3 ค่าย ผลเน็ตเร็วและแรงที่สุด 923.20Mbps แม้ช่วงระบาดโควิด 19


ล่าสุดกระทรวงวิทยาศาสตร์และไอซีที เกาหลีใต้ ประกาศประเมินคุณภาพการให้บริการ 5G อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2564 เพื่อให้ทุกค่ายและทุกภาคส่วนนำข้อมูลดังกล่าวไปพัฒนาการให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้ดีขึ้น โดยเฉพาะการปรับปรับปรุงการตั้งค่าโครงข่าย 5G และปรับปรุงอุปกรณ์ 5G ทั่วประเทศเกาหลีใต้ ผ่านผู้ให้บริการที่ได้รับใบอนุญาตย่านความถี่ 3.3 GHz ได้แก่ SK Telecom, KT และ LG U+ แม้ช่วงระบาดโควิด19

ทดสอบพื้นที่ที่อยู่อาศัย (คอมเพล็กซ์อพาร์ตเมนต์ขนาดใหญ่) และอาคารมหาวิทยาลัยจึงถูกรวมข้อมูลใหม่ทุกครั้งเพื่อให้เห็นการพัฒนา

โครงข่าย LG U+สามารถกระจายความกว้างของสัญญาณ 5G มากที่สุด ในขณะที่ KT อำนวยความสะดวกอเนกประสงค์ที่สำคัญจำนวนมากที่สุดเพื่อให้สามารถใช้งาน 5G ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

SK Telecom เป็นผู้นำเรื่องของ ความเสถียรและความเร็ว 5G ความเร็วในการดาวน์โหลด 5G สูงสุดคือ SK Telecom ทำความเร็วที่ 923.20Mbps
ตามมาด้วย KT ทำความเร็วที่ 782.21Mbps
และ LG U+ ทำความเร็วที่ 719.94Mbps

SK Telecom เป็นผู้นำเรื่องการ ความเสถียรและ Upload ของ 5G
SK Telecom ทำความเร็วที่ 97.05 Mbps ในปีนี้และปีที่แล้ว
ตามมาด้วย KT ทำความเร็วที่ 77.64 Mbps
และ LG U+ ทำความเร็วที่ 77.10 Mbps

พื้นที่ในการให้บริการ 4G LTE มีอัตราที่เพิ่มขึ้นบนพื้นที่ที่ซ่อนทับกับ 5G เฉลี่ย 1.22% ทำให้ให้สามารถให้บริการ 4G LTE ได้ดียิ่งขึ้น ย่อมส่งผลให้ความเสถียร 5G ดีขึ้นเช่นกันโดย SK Telecom ดีขึ้น 1.17% ถัดมา SK Telecom ดีขึ้น 1.17% และ LG U+ ดีขึ้น 1.26%

การครอบคลุมของการให้บริการ 5G ทั้ 3 บริษัทอยู่ที่ 6271.12 ตารางกิโลเมตร
LG Uplus การครอบคลุมของการให้บริการ 5G กว้าง 6805.25 ตารางกิโลเมตร
ตามมาด้วย KT การครอบคลุมของการให้บริการ 5G กว้าง 6333.33 ตารางกิโลเมตร
และ SK Telecom การครอบคลุมของการให้บริการ 5G กว้าง 5674.79 ตารางกิโลเมตร

กระทรวงได้ตรวจสอบถึงพื้นที่การครอบคลุ่มที่ทำการโฆษณากับผู้บริโภคพบว่า ยังอยู่บนความจริง

ในกรณีของ LG U+ ความครอบคลุมจะกว้างที่สุดในบรรดาผู้ให้บริการมือถือทั้งสามราย แต่ความเร็ว 5G นั้นต่ำที่สุดในสามผู้ให้บริการ คาดว่าจะทางบริษัทเตรียมขอจัดสรรความถี่ 5G เพิ่มเติมในอนาคต

ในขณะที่ 5G กับสิ่งอำนวยความสะดวกในการใช้งานทั้งภายในและภายนอกอาคารผู้ใช้บริการ KT สามารถใช้บริการ 5G ได้อย่างเสถียรที่สุด

โดยส่วนรวมพบว่า ผู้ใช้งาน 5G ใช้งาน 5G ได้เสถียรขึ้น และมีพื้นที่ครอบคลุมการให้บริการได้มากขึ้น 96.00% เพิ่มขึ้นเทียบกับช่วงครึ่งหลังของปีที่แล้วถึง 90.9% ทางผู้ให้บริการทั้ง 3 รายต่างปรับปรุงคุณภาพและการให้บริการอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ จากผลการตรวจสอบตัวอย่าง พื้นที่ (อัตราส่วนการเข้าถึง 5G) ที่สามารถเข้าถึงบริการ 5G ได้อย่างเสถียรในสิ่งอำนวยความสะดวกอเนกประสงค์ที่สำคัญคือ 96.00% เพิ่มขึ้น 5% เมื่อเทียบกับช่วงครึ่งหลังของปีที่แล้ว (90.9%).

ข้อมูล biz.newdaily techm  mobile.newsis  seoulfn  news.g-enews  newspim  news1  biz.newdaily  m.ebn