15 ส.ค. 2564 807 20

Virgin Media O2 UK ทดสอบ 5G ผ่านระบบสำรองบรอดแบนด์ผ่านดาวเทียมด้วยบริการ SaT5G

Virgin Media O2 UK ทดสอบ 5G ผ่านระบบสำรองบรอดแบนด์ผ่านดาวเทียมด้วยบริการ  SaT5G


ทำให้การสื่อสารในบริเวณดังกล่าวสามารถเชื่อมต่ออย่างอย่างต่อเนื่อง ทั้งความเร็วในการรับส่งข้อมูลผ่านอุณหภูมิและคุณภาพอากาศ ตลอดจนวิดีโอหรือการโทรด้วยเสียงอย่างต่อเนื่องได้มีประสิทธิภาพ
นอกจากนี้ความจุโครงข่ายดาวเทียมที่ได้ทำการสำรองระบบไว้สามารถนำมาให้บริการสนับสนุนการเชื่อมต่อสำหรับรถยนต์ไร้คนขับ คลินิกสุขภาพเคลื่อนที่ การขนส่งสาธารณะในพื้นที่ชนบท เป็นต้น ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง Amazon (AWS) ), HISPASAT, UK Space Agency (UKSA), European Space Agency (ESA) และ Darwin Innovation Group
ก่อนหน้านี้โครงการดังกล่าวรับทุนสนับสนุนจากสหภาพยุโรปในการดำเนินโครงการเครือข่ายผ่านดาวเทียมและเครือข่ายภาคพื้นดินในการให้บริการผ่าน SaT5G พัฒนาโซลูชันที่สามารถรวมเครือข่ายหลัก 5G รวมกับโครงข่ายผ่านดาวเทียม ทำให้สามารถเชื่อมต่อโครงข่ายในพื้นที่ชนบทห่างไกลได้อย่างมีประสิทธิภาพ แม้พื้นที่ดังกล่าวไม่สามารถสร้างเสาโทรคมนาคมได้ ทั้ง H30W-5 และ H30W-6 ดูเหมือนจะมีความครอบคลุมสัญญาณอยู่ในระดับที่ดี แม้ว่าจะมีเวลาแฝงที่ช้าเนื่องจากวงโคจรสูง (GEO)


ข้อมูล 960sutton Gilat Satellite Networks telecoms