7 ส.ค. 2564 566 4

เยอรมนีชาติแรกของ EU เปิดให้บริการ Wi-Fi 6 GHz พร้อมเตรียมแผน Wi-Fi 7 กับช่องสัญญาณเดียว 320 MHz เท่านั้น

เยอรมนีชาติแรกของ EU เปิดให้บริการ Wi-Fi 6 GHz พร้อมเตรียมแผน Wi-Fi 7 กับช่องสัญญาณเดียว 320 MHz เท่านั้นหน่วยงานกำกับดูแลโทรคมนาคมของประเทศเยอรมัน The German regulator Bundesnetzagentur เป็นหน่วยงานแรกของกลุ่มประเทศยุโรปที่อนุญาตให้มีการใช้งานสำหรับคลื่น 6 GHz ซึ่งเป็นไปตามแนวทางขอคณะกรรมาธิการยุโรปและสหภาพยุโรป

การอนุญาตในครั้งนี้เปิดให้ใช้คลื่นความถี่ย่าน 5945 – 6425 MHz กับเทคโนโลยี Wi-Fi ซึ่งการเปิดให้บริการดังกล่าวถือเป็นการขยายความสามารถความถี่ที่ให้บริการเดิมเป็น 2 เท่าของสเปกตรัมที่มีอยู่ ช่วยผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเป็นดิจิทัลและนวัตกรรมต่อไป
ประกาศดังกล่าวเป็นประกาศตามคณะกรรมาธิการยุโรปในวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่องการใช้คลื่นความถี่จำนวน 480 MHz บนย่านความถี่ 6 GHz (480 MHz of new spectrum in the 6 GHz band) โดยมีผลทำให้ทุกประเทศในสหภาพยุโรปต้องบังคับใช้ แต่ละประเทศในสหภาพยุโรปต้องประกาศเป็นกฏหมายภายใน 1 ธันวาคม 2564
ที่ผ่านมามีหลายประเทศเริ่มเปิดอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ Wi-Fi 6 GHz ทั้งประเทศสหรัฐอเมริกา เกาหลี บราซิล ซาอุดีอาระเบีย และอื่น ๆ อีกมากมาย บางส่วนเปิดให้ใช้งานเต็มประสิทธิภาพของคลื่น 6 GHz จำนวนความถี่ 1.2 GHz ส่วนกลุ่มประเทศยุโรปอยู่ที่ 480 MHz เท่านั้น
ทางกลุ่มอียู EU เชื่อด้วยว่า Wi-Fi 7จะออกสู่ตลาดภายใน 2-3 ปีนับจากนี้ จะเปิดใช้งานอัตราปริมาณข้อมูลที่สูงขึ้นมากพร้อมเวลาแฝงที่ต่ำมากโดยใช้ช่องสัญญาณ 320 MHz เท่านั้น

ข้อมูล bundesnetzagentur  wifinowglobal  dw