23 ก.ค. 2564 324 22

NT ร่วมกับ มจพ.จัด Webinar ให้ความรู้คลาวด์สร้างคนไอทีพัฒนาประเทศ

NT ร่วมกับ มจพ.จัด Webinar ให้ความรู้คลาวด์สร้างคนไอทีพัฒนาประเทศบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) (NT) และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระเจ้าเกล้าพระนครเหนือ (KMUTNB)  ร่วมกันจัดสัมมนา "NT x KMUTNB: Cloud Essential ออนไลน์ผ่านระบบzoom เมื่อวันที่ 22-23 กรกฎาคม 2564  เปิดให้ประชาชนผู้สนใจได้ทำความรู้จักเข้าใจเทคโนโลยีคลาวด์ ตั้งแต่พื้นฐานการบริหารระบบ จนถึงประยุกต์ใช้งานคลาวด์กับงานต่างๆ   ครอบคลุมเนื้อหาสำคัญครบถ้วนซึ่งวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านคลาวด์จาก NT ให้ความรู้ผู้เข้าสัมมนาในหัวข้อ   Virtualization Technology and Data Center,  ความมั่นคงและปลอดภัยของระบบ NT Cloud,  Web service, DNS Service, Troubleshooting Net


ดร.ยุทธศาสตร์  นิธิไพจิตร   ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจคลาวด์และบิ๊กดาต้า กล่าวว่า การจัดกิจกรรมสัมมนาครั้งนี้ NT cloud มุ่งเน้นสร้างพื้นฐานความรู้ด้านคลาวด์ให้กับผู้สัมมนาสามารถเข้าใจและเข้าถึงเทคโนโลยีสื่อสารยุคใหม่ที่มีบทบาทสำคัญทั้งในวันนี้และอนาคต ประยุกต์ใช้งานได้จริงอย่างไร้ขีดจำกัด   อีกทั้งเป็นการช่วยพัฒนาบุคลากรทางด้านดิจิทัลที่จะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป
 นิธิ