21 ก.ค. 2564 229 0

ขอแสดงความยินดีกับ คุณมรกต ยิบอินซอย อนุกรรมการ คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ

ขอแสดงความยินดีกับ คุณมรกต ยิบอินซอย อนุกรรมการ คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ

ขอแสดงความยินดีกับ ‘คุณมรกต ยิบอินซอย’  อนุกรรมการ คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ

คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ได้มีมติที่ประชุมแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ มรกต ยิบอินซอย กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ยิบอินซอย จํากัด ดำรงตำแหน่งอนุกรรมการ ในคณะอนุกรรมการส่งเสริมอาชีพคนพิการ จึงขอแสดงความยินดีกับผู้ทรงคุณวุฒิอนุกรรมการทุกท่าน มา ณ โอกาสนี้