20 ก.ค. 2564 552 53

กลุ่มบริษัทเบญจจินดาส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ สร้างแหล่งอาหารปลอดภัยในชุมชน

กลุ่มบริษัทเบญจจินดาส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ สร้างแหล่งอาหารปลอดภัยในชุมชน

มูลนิธิเบญจรงคกุล และกลุ่มบริษัทเบญจจินดา จัดโครงการ “ปลูกสร้างสรรค์ สร้างพลังให้แผ่นดิน” สนับสนุนโรงเรียนทั่วประเทศสร้างแหล่งอาหารที่ปลอดภัย  มอบผลิตภัณฑ์บำรุงดินและพืชชีวภาพ  

มูลนิธิเบญจรงคกุล และกลุ่มบริษัทเบญจจินดา จัดโครงการ  “ปลูกสร้างสรรค์ สร้างพลังให้แผ่นดิน” โดย คุณณัฐวุฒิ ปิ่นทองคำ ผู้แทนมูลนิธิเบญจรงคกุล และกลุ่มบริษัทเบญจจินดา มอบผลิตภัณฑ์บำรุงดินและพืชชีวภาพ มูลค่ากว่า 5 ล้านบาท ให้แก่โรงเรียนทั่วประเทศจำนวน 46 แห่ง เพื่อสร้างแหล่งอาหารที่ปลอดภัย สร้างสรรค์การเกษตรที่ยั่งยืนให้กับชุมชน