16 ก.ค. 2564 892 48

ครั้งแรกของโลก “world’s first” กับโครงการ The 5G RuralDorset (5GRD) project นำเทคโนโลยี 5G คลื่น 700 MHz ทำโครงข่ายส่วนตัว (5G Private Network)

ครั้งแรกของโลก “world’s first” กับโครงการ The 5G RuralDorset (5GRD) project นำเทคโนโลยี 5G คลื่น 700 MHz ทำโครงข่ายส่วนตัว (5G Private Network)

ครั้งแรกของโลก “world’s first” กับโครงการ The 5G RuralDorset (5GRD) project ได้นำเทคโนโลยี 5G บนคลื่นความถี่ 700 MHz มาใช้ควบคู่กับโครงสร้างพื้นฐานใยแก้วนำแสงที่มีอยู่ ติดตั้งอุปกรณ์ และทดสอบเครือข่าย 5G ด้วยเทคโนโลยี Standalone (SA) บน 5G โครงข่ายส่วนตัว (5G Private Network) ที่สามารถส่งสัญญาณครอบคลุมผืนทะเลของพื้นที่ชนบท The Jurassic Coast ด้วยทุนมูลค่า 8 ล้านปอนด์

โดยการให้บริการดังกล่าวเป็นการให้บริการ 5G SAในรูปแบบ 5G Private Network ซึ่งทำให้เกิดประสิทธิภาพสูงขึ้นหลัง Ofcom ได้ปล่อยใบอนุญาตใหม่ 700 MHz ซึ่งควบคู่กับการใช้ความถี่ 5G และความถี่ต่ำสามารถให้บริการ 5G SA ได้ดี เนื่องจากมีความสามารถยึดโครงข่ายได้ไกลกว่าเดิมโดยไม่ทิ้งเรื่องความมีเสถียรภาพ

โดยเครือข่ายดังกล่าวจะให้บริการความเร็วบรอดแบนด์ที่จำกัดเท่านั้น เนื่องจากยังคงติดข้อจำกัดของธรรมชาติของคลื่นความถี่ที่ไม่สามารถให้บริการความเร็วของอินเทอร์เน็ตสูงแต่ สามารถรับส่งสัญญานได้ไกลกว่าเดิม ซึ่งได้ติดตั้งสถานีฐาน 3 แห่งตามจุดต่างๆ ตามแนวชายฝั่งที่ทอดยาว 30 ไมล์

การทดสอบการให้บริการจริงพบว่า ครอบคลุมแนวชายฝั่งในชนบทที่ทอดยาวที่ Ringstead, Lulworth Cove และ Durdle Door ใน Dorset ประเทศอังกฤษ ไม่จำเป็นต้องติดตั้งเสาส่งสัญญาณเพิ่ม ( Install masts at sensitive (protected) locations ) ทำให้ป้ายโฆษณาต่างๆ ของทุ่นในทะเลสามารถตรวจสอบสภาพอากาศในท้องที่ได้ เป็นต้น

การพัฒนาโครงการดังกล่าวเป็นการสนับสนุนเรื่อง Excelerate Technology, Satellite Applications Catapult และ Neutral Networks.

โครงข่ายดังกล่าวหากใช้งานที่ดีต้องได้รับแรงเสริมจากโครงข่าย 5G แบบ 3.5GHz ที่คล้ายกันซึ่งได้รับการติดตั้ง Lulworth Cove ซึ่งได้ติดตั้งระบบ 5G standalone core ในพื้นที่ the Catapult’s 5G Step-Out Centre ในเขต Westcott, Buckinghamshire, ผ่าน fibre backhaul และ the Dorset Innovation Park เชื่อมถึง core ของโครงข่าย

ซึ่งการทดสอบดังกล่าว ถือเป็นการเชื่อมต่อผ่านบรอดแบนด์ผ่านดาวเทียมที่ถูกนำมาใช้ในส่วนของ backhaul เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นให้กับเครือข่าย

Bethan Evans ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการของ Excelerate กล่าวว่า “การทดสอบเครือข่ายดังกล่าวถิอเป็นจุดสำคัญ เป็นข้อพิสูจน์ถึงการทำงานร่วมกันในการนำ 5G มาใช้ในงานสาธารณะ ทำให้มีบทบาทที่สำคัญในการปรับปรุงความปลอดภัยสาธารณะและช่วยป้องกันเหตุการณ์ร้ายต่างๆ ในอนาคตต่อไป"

ข้อมูล  dorsetecho  dorsetecho  dorsetecho