14 ก.ค. 2564 505 0

ดีแทคประกาศแผนการดำเนินงานด้านความยั่งยืน (dtac Responsible Business Framework) ประจำปี พ.ศ. 2564-2566

ดีแทคประกาศแผนการดำเนินงานด้านความยั่งยืน (dtac Responsible Business Framework) ประจำปี พ.ศ. 2564-2566

ดีแทคประกาศแผนการดำเนินงานด้านความยั่งยืน (dtac Responsible Business Framework) ประจำปี พ.ศ. 2564-2566 เพื่อเป็นแนวทางการทำงานเชิงรุกในการจัดการกับความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจในระยะยาว หลังจากผ่านกระบวนการการคิดวิเคราะห์แนวโน้มโลก (mega-trends) ที่จะส่งผลต่อการดำเนินงานของธุรกิจ จัดทำการประเมินความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างรอบด้าน

ติดตามความก้าวหน้าและตรวจสอบผลการดำเนินงาน ประเด็นความเสี่ยงและวิธีการจัดการของงานความยั่งยืนของดีแทคได้ผ่าน เว็บไซต์ “การดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ 2564” ยืนหยัดในทุกวิกฤต ขับเคลื่อนธุรกิจด้วยจุดมุ่งหมาย สู่ความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งจะอัปเดตความก้าวหน้าและประเด็นปัญหาในระหว่างการดำเนินงานให้ท่านทราบเป็นระยะ

ทั้งนี้ กระบวนการการกำหนดกลยุทธ์งานด้านความยั่งยืนของดีแทคประจำปีกำลังจะเกิดขึ้นตั้งแต่เดือนสิงหาคมนี้เป็นต้นไป