9 ก.ค. 2564 407 35

สู้ภัย COVID-19 !! ไปรษณีย์ไทย พร้อมจัดส่งเตียงสนาม 1,000 เตียง พื้นที่ปัตตานี หนุนลดวิกฤตเตียงขาดแคลนและรองรับผู้ติดเชื้อในประเทศ

สู้ภัย COVID-19 !! ไปรษณีย์ไทย พร้อมจัดส่งเตียงสนาม 1,000 เตียง พื้นที่ปัตตานี หนุนลดวิกฤตเตียงขาดแคลนและรองรับผู้ติดเชื้อในประเทศ

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ร่วมกับ บริษัท ปัญจพลไฟเบอร์ คอนเทนเนอร์ จำกัด สนับสนุนการจัดส่งเตียงสนามจำนวน 1,000 เตียง ผ่านโครงการส่งความห่วงใย ส่งให้ สู้ภัย COVID-19 ให้กับโรงพยาบาลสนาม จังหวัดปัตตานี เพื่อใช้รองรับการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามแห่งใหม่ และรองรับผู้ป่วยจากการติดเชื้อ COVID-19 ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยอุปกรณ์ดังกล่าวเป็นเตียงสนามรุ่นพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อความสะดวกในการใช้งาน สามารถพับเก็บได้ง่าย สะดวกต่อการเคลื่อนย้ายและการขนส่ง อย่างไรก็ตาม จนถึงปัจจุบันไปรษณีย์ไทยได้มีการจัดส่งเตียงสนามไปแล้วกว่า 2,000 เตียง ในพื้นที่ต่าง ๆ อาทิ จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดลำปาง ฯลฯ และคาดว่าในช่วงระหว่างเดือนกรกฎาคม – สิงหาคมนี้ จะยังคงมีการจัดส่ง อย่างต่อเนื่องเช่นกัน  


ดร.ดนันท์ สุภัทรพันธุ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด กล่าวว่า ไปรษณีย์ไทยเห็นความสำคัญของการบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตการแพร่ระบาดของ COVID-19 จึงเดินหน้าส่งความช่วยเหลือแก่ภาคสาธารณสุข ที่เป็นภาคส่วนสำคัญในการตั้งรับกับการแพร่ระบาดดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง ซึ่งล่าสุดได้ร่วมกับ บริษัท ปัญจพลไฟเบอร์คอนเทนเนอร์ จำกัด สนับสนุนการ     ส่งมอบเตียงสนามจำนวน 1,000 เตียง ผ่านโครงการ “ส่งความห่วงใย ส่งให้ สู้ภัย COVID-19” ให้กับโรงพยาบาลสนามในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ซึ่งมีการระบาดของเชื้อ COVID-19 และขาดแคลนอุปกรณ์ที่จำเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ เพื่อให้ภาคสาธารณสุขในจังหวัดปัตตานี สามารถรับมือกับจำนวนผู้ป่วยที่ต้องพักรักษาในโรงพยาบาลสนาม ตลอดจนเตรียมการล่วงหน้าสำหรับการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามแห่งใหม่ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต 


สำหรับการจัดส่งเตียงสนามของ บริษัท ปัญจพลไฟเบอร์คอนเทนเนอร์ จำกัด เป็นเตียงสนามแบบใหม่ ที่ออกแบบมาเพื่อความสะดวกในการใช้งานสำหรับผู้ป่วย ผลิตจากกระดาษที่มีความแข็งแรง ทนทาน สามารถรองรับน้ำหนักตัวของผู้ป่วยได้ถึง 200 กิโลกรัม โดยยังมีที่จัดเก็บสัมภาระต่าง ๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในชีวิตประจำวันเช่น โทรศัพท์มือถือ และสามารถพับเก็บได้ง่าย ซึ่งสะดวกต่อการเคลื่อนย้าย การขนส่งและการจัดเก็บในทุกพื้นที่ โดยไปรษณีย์ไทยเชื่อว่าการขนส่งเตียงสนามในครั้งนี้ จะเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยให้ภาคสาธารณสุขของจังหวัดปัตตานีรับมือกับการระบาดของเชื้อ COVID-19 ได้ดียิ่งขึ้น พร้อมลดความกังวลในด้านพื้นที่เพื่อการเฝ้าระวัง – รักษาอาการในช่วงที่ยังคงมีผู้ป่วยรับการรักษาตามกระบวนการทางการแพทย์ 


ขณะนี้ไปรษณีย์ไทยได้มีการเตรียมการและวางแผนร่วมกับหน่วยงานด้านสาธารณสุข องค์กรภาครัฐ รวมถึงภาคธุรกิจเอกชน ในการสนับสนุนการจัดส่งสิ่งของจำเป็นและอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ ตลอดจนช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์ที่ยังคงต้องปฏิบัติภารกิจอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการจัดส่งเตียงสนามให้กับโรงพยาบาลสนามทั้งที่มีอยู่เดิม และที่กำลังจัดตั้งใหม่เพื่อใช้สำหรับรองรับผู้ที่ติดเชื้อ ทั้งนี้ จนถึงปัจจุบันได้มีการจัดส่งเตียงสนามไปแล้วกว่า 2,000 เตียง ในพื้นที่ต่าง ๆ อาทิ จังหวัดปัตตานี          จังหวัดยะลา จังหวัดลำปาง ฯลฯ และคาดว่าในช่วงระหว่างเดือนกรกฎาคม – สิงหาคมนี้ จะยังคงมีการจัดส่งอุปกรณ์ดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง ดร.ดนันท์ กล่าวสรุป 

ติดตามข่าวสารไปรษณีย์ไทยเพิ่มเติมได้ที่ 
เว็บไซต์ : www.thailandpost.co.th 
ไลน์ออฟฟิเชียล : @Thailand Post