3 ก.ค. 2564 1,363 68

Cambium Networks จับมือผู้ให้บริการท้องถิ่น ให้บริการ WiFi บนโคมไฟสาธารณะ เชื่อมเน็ตย่าน 60 MHz ความเร็วเกิน 5.6 Gbps

Cambium Networks จับมือผู้ให้บริการท้องถิ่น ให้บริการ WiFi บนโคมไฟสาธารณะ เชื่อมเน็ตย่าน 60 MHz ความเร็วเกิน 5.6 Gbps


Cambium Networks จับมือผู้ให้บริการ WiFi ท้องถิ่น ให้บริการอินเทอร์เน็ตผ่านโครงข่ายคลื่นความถี่ 60 MHz ผ่านโคมไฟสาธารณะ ซึ่งเป็นคลื่นความถี่แบบสาธารณะ ถือเป็นการวางโครงข่ายอินเทอร์เน็ตยุคถัดไปที่มีความสำคัญอย่างมากกับการวางระบบทางโทรคมนาคมแบบสาธารณะ และคาดว่าการวางโครงข่าย 60 GHz เป็นหนึ่งในกลุ่มผลิตภัณฑ์ไร้สายที่เติบโตเร็วที่สุดในอุตสาหกรรม

การให้บริการอินเทอร์เน็ตในรูปแบบคลื่นความถี่ 60 GHz (802.11ay) สามารถรองรับการใช้งานอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงระดับความเร็ว Gbps สามารถที่จะขยายบริการ WiFi ได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะการขยายการให้บริการในและนอกอาคาร ธุรกิจและที่อยู่อาศัย ผ่านบริการของ Wi-Fi mesh ซึ่งทำให้เกิดการวางโครงข่ายที่ยืดหยุ่นมากกว่าเดิม รวมถึงการให้บริการ Backhaul เซลล์ขนาดเล็ก

การวางระบบโครงข่าย 60 GHz สามารถให้บริการ Fixed wireless access และ Public Wi-Fi ได้ทุกๆ ที่ ราคาการวางโครงข่ายก็ไม่แพง ความปลอดภัยในการใช้งานอยู่ในระดับที่สูง ปรับใช้เทคโนโลยี Terragraph mesh ของ Facebook Connectivity

การใช้งานคลื่นความถี่ 802.11ay ช่วยให้สามารถจัดส่งบรอดแบนด์ความเร็วหลายกิกะบิต สามารถกำหนดค่าแบบจุดต่อจุดหรือแบบจุดต่อหลายจุดใช้การกระจาย 4 ช่องสัญญาณความกว้างของสัญญาณ 2.16 GHz ลูกค้าจะเห็น 3.6 Gbps ไปถึงความเร็วที่เกิน 5.6 Gbps ถือเป็นสถาปัตยกรรมที่มีสร้าวงโครงข่ายไร้สายที่รวดเร็วมาก


ข้อมูล   wifinowglobal  Matt Kahle  cambiumnetworks