30 มิ.ย. 2564 845 2

ทรู 5G ลงนามความร่วมมือ KT พันธมิตรยักษ์ใหญ่โทรคมจากเกาหลีใต้ ร่วมพัฒนานวัตกรรมบริการดิจิทัล ทั้ง Enterprise LTE/5G, กล้องCCTV อัจฉริยะ (Intelligent CCTV) และเครือข่ายพลังงานอัจฉริยะ (Smart Energy)

ทรู 5G ลงนามความร่วมมือ  KT พันธมิตรยักษ์ใหญ่โทรคมจากเกาหลีใต้ ร่วมพัฒนานวัตกรรมบริการดิจิทัล ทั้ง Enterprise LTE/5G,   กล้องCCTV อัจฉริยะ (Intelligent CCTV) และเครือข่ายพลังงานอัจฉริยะ (Smart Energy)

 ทรู 5G ลงนามความร่วมมือ  KT พันธมิตรยักษ์ใหญ่โทรคมจากเกาหลีใต้ร่วมพัฒนานวัตกรรมบริการดิจิทัล เพื่อลูกค้าองค์กรไทย ครอบคลุมทั้ง Enterprise LTE/5G, กล้องCCTV อัจฉริยะ (Intelligent CCTV) และเครือข่ายพลังงานอัจฉริยะ (Smart Energy) เน้นเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจลูกค้าองค์กร ทั้งลดภาระค่าใช้จ่าย และมั่นใจสูงสุดเรื่องความปลอดภัยข้อมูล 


โดยทรู 5G ผู้นำที่มีคลื่นความถี่ครบกว่า เร็วแรงยิ่งกว่า ครอบคลุมกว่า ทุกการใช้งาน นำโดย พิรุณ ไพรีพ่ายฤทธิ์ (ที่ 2 จากซ้าย) หัวหน้าคณะทำงานและกรรมการยุทธศาสตร์ 5G และนายวิฑูรย์ เจียมศิริกาญจน์ (ซ้ายสุด) รองผู้อำนวยการและคณะทำงาน 5G บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ร่วมกับ KT คอร์ปอเรชั่น ผู้นำด้านบริการโทรคมนาคมของเกาหลีใต้ ซึ่งเป็นผู้ให้บริการ 5G รายแรกของโลก โดย มร.มุน ซอง อุค (กลาง) รองประธานอาวุโส และ Head of KT’s Global Business Department มร.คิมยุนโฮ (ที่ 2 จากขวา) รองประธาน Global Business Development and Sales และมร.โอจุนโฮ (ขวาสุด) Team Leader of Global DX Business Team เพื่อร่วมกันพัฒนานวัตกรรมบริการดิจิทัลรูปแบบใหม่สำหรับลูกค้าองค์กรในประเทศไทย ได้แก่ Enterprise LTE/5G, กล้องCCTV อัจฉริยะ (intelligent CCTV/GiGAeyes) และเครือข่ายการใช้พลังงานอัจฉริยะ (Smart Energy) เป็นต้น  เริ่มเปิดประเดิมด้วยบริการแรก Enterprise LTE/5G ซึ่งจะเน้นเพิ่มความปลอดภัยให้กับข้อมูลขององค์กรต่างๆ โดยจะแยกเครือข่ายระหว่างข้อมูลของลูกค้าองค์กร และลูกค้าทั่วไป ตลอดจนช่วยลดค่าใช้จ่ายให้กับบริษัทและพนักงานได้ ผ่านนวัตกรรมในการคิดค่าบริการสำหรับองค์กรรูปแบบใหม่ ซึ่งเป็นบริการแบบเดียวกันกับที่ KT ให้บริการอยู่ในเกาหลีจนครองอันดับหนึ่งอยู่ในปัจจุบัน โดยมีกลุ่มเป้าหมายการให้บริการแบบ B2B และ B2G ให้กับองค์กรขนาดใหญ่ องค์กรภาครัฐฯ และบริษัทนานาชาติต่างๆ  นอกจากนี้ ความร่วมมือดังกล่าวยังครอบคลุมถึงการแบ่งปันองค์ความรู้ร่วมกัน ทั้งในด้านโทรคมนาคมและคอนเทนต์ แชร์ Best Practice พัฒนายูสเคส 5G และสร้างระบบนิเวศน์ 5G ร่วมกัน ตลอดจนต่อยอดการให้บริการในปัจจุบันให้ทันสมัยและตอบโจทย์ลูกค้าได้มากขึ้นอีกด้วย