24 มิ.ย. 2564 1,114 7

ตัวแรกของโลก Imec นำเสนอชิปส่งสัญญาณ Ultra Wideband ผ่านเทคโนโลยี IEEE 802.15.4z ใช้พลังงานเพียง 4.9mW

ตัวแรกของโลก Imec นำเสนอชิปส่งสัญญาณ Ultra Wideband ผ่านเทคโนโลยี IEEE 802.15.4z ใช้พลังงานเพียง 4.9mW


จากที่ประชุม International Solid-State Circuits Conference (ISSCC) ทาง Imec ได้นำเทคโนโลยี IEEE 802.15.4z มาจัดแสดงในเทคโนโลยี impulse-radio ultra-wideband (IR-UWB) ที่มีความสมดุลและแม่นยำมีความปลอดภัยสูง สามารถใช้งานภายในอาคารได้ดี บอกถึงสถานที่ต่างๆ ของสิ่งของหรือการเดินทางของสิ่งของในอาคารสำนักงาน บ้านเรือน ซึ่งทำได้ดีเนื่องจากเพิ่มความสามารถในการประหยัด

ความสามารถดังกล่าวสามารถปรับใช้กับ Ultra Wideband ขนาดเล็กรุ่นต่อไปได้อย่างคุ้มค่า การพัฒนานี้ถือเป็นการพัฒนาที่มีความพิเศษเพื่อให้ใช้พลังงานต่ำเป็นประวัติการณ์ที่ 4.9 มิลลิวัตต์ (mW) การปล่อยสเปกตรัมที่เข้มข้นของ Ultra Wideband สอดคล้องกับมาตรฐาน IEEE 802.15.4z การวัดระยะ Ultra Wideband ที่แม่นยำและปลอดภัยยิ่งขึ้น ด้วยสถาปัตยกรรมเชิงนวัตกรรมที่เน้นการใช้ระบบดิจิตอลด้วยกระบวนการ CMOS ขนาด 28 นาโนเมตร ทำให้ใช้พื้นที่เพียง 0.15 มม.

การปรับปรุงครั้งนี้สามารถใช้พลังงาน UWB ได้ดีกว่าการใช้พลังงาน Bluetooth Low Energy (BLE) ต่ำกว่า 10 เท่า ด้วยเทคโนโลยี injected-locked ring oscillator (ILRO) ยังช่วยให้ประหยัดพลังงานได้มากขึ้น รองรับคลื่นความถี่สากล 3-10GHzข้อมูล  bits-chips  imec-int  news.mynavi