15 มิ.ย. 2564 1,042 0

ไปรษณีย์ไทย รุกดันฉีดวัคซีนให้เจ้าหน้าที่ไปรษณีย์ พร้อมเข้มมาตรการความปลอดภัย สร้างความมั่นใจผู้ใช้บริการ

ไปรษณีย์ไทย รุกดันฉีดวัคซีนให้เจ้าหน้าที่ไปรษณีย์ พร้อมเข้มมาตรการความปลอดภัย สร้างความมั่นใจผู้ใช้บริการ

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เดินหน้าให้เจ้าหน้าที่ไปรษณีย์ ได้รับวัคซีนป้องกันเชื้อโควิด -19 โดยเร็วที่สุด โดยไปรษณีย์ไทยได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดสรรวัคซีนป้องกัน โควิด-19 ให้กับเจ้าหน้าที่ทุกคน โดยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ไปรษณีย์ไทยได้รับความอนุเคราะห์จากศูนย์บริการวัคซีน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในการฉีดวัคซีนให้กับผู้ปฏิบัติงาน พร้อมกันนี้ยังได้ประสานงานแล้วกับกรมควบคุมโรคจัดสรรวัคซีนให้กับผู้ปฏิบัติงานอื่นๆ ในพื้นที่ไปรษณีย์กรุงเทพมหานครและปริมณฑล และสำหรับเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ภูมิภาค ไปรษณีย์ไทยได้ประสานหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่เพื่อขอรับ การจัดสรรวัคซีน และได้ทยอยฉีดวัคซีนให้กับเจ้าหน้าที่ทั่วประเทศแล้วอย่างเร่งด่วนเพื่อความปลอดภัย และสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้บริการทุกคน โดยผู้ที่ได้รับวัคซีนครบ 2 เข็มจะติดเข็มกลัดที่เสื้อเพื่อแสดงว่า “พี่ไปรฯ ฉีดวัคซีนแล้วครับ/ค่ะ” 


ดร.ดนันท์ สุภัทรพันธุ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เปิดเผยว่า ไปรษณีย์ไทยได้ให้เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการในที่ทำการไปรษณีย์ ศูนย์ไปรษณีย์ และเจ้าหน้าที่นำจ่าย  เข้ารับการฉีดวัคซีนเข็มแรกในช่วงเดือนที่ผ่านมานั้น ล่าสุดมาตรการดังกล่าวยังคงดำเนินการเร่งด่วน อย่างต่อเนื่อง โดยในเดือนมิถุนายน 2564 นี้ ไปรษณีย์ไทยยังคงได้รับความอนุเคราะห์และความช่วยเหลือ              จากศูนย์บริการวัคซีน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ในการสนับสนุน ให้เจ้าหน้าที่ในส่วนงานต่างๆ ได้รับวัคซีนเข็มแรกในหลายๆ พื้นที่ อาทิ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล จังหวัดชลบุรี นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ชัยภูมิ ร้อยเอ็ด ภูเก็ต ลำปาง พะเยา แม่ฮ่องสอน ชุมพร ศรีสะเกษ เป็นต้น ทั้งนี้ ในการดำเนินมาตรการเชิงรุกดังกล่าว เป็นการขับเคลื่อนงานด้านขนส่งและสื่อสารให้เป็นไปอย่าง  มีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับภาคประชาชนที่ส่วนใหญ่ใช้บริการจากไปรษณีย์ไทย          ในการฝากส่งสิ่งของในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ


“นอกเหนือจากการพัฒนางานด้านบริการเพื่อรองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมแล้ว สิ่งที่ต้องดำเนินควบคู่กันในขณะนี้คือให้เจ้าหน้าที่ได้รับการฉีดวัคซีนอย่างเร่งด่วน เนื่องจากเป็นกำลังและทรัพยากรที่สำคัญที่สุดในการขับเคลื่อนงานของไปรษณีย์ไทย โดยเฉพาะในมิติด้านปฏิสัมพันธ์ และการให้บริการกับประชาชน ที่ต้องเกิดความมั่นใจและไม่เกิดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อในระหว่างที่ปฏิบัติหน้าที่ โดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล รวมถึงในจังหวัดสำคัญๆ ที่เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจในระดับภูมิภาค”


ดร.ดนันท์ กล่าวเพิ่มเติมว่า เพื่อคลายความกังวลให้กับผู้ใช้บริการ ไปรษณีย์ไทยยังคงคุมเข้มมาตรการด้านความปลอดภัยและชีวอนามัยอย่างเต็มรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อที่มีมาตรฐานและประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อโควิด-19 ทุกจุดในสถานที่ให้บริการ การแจ้งข้อมูลข่าวสารตามข้อเท็จจริงบนช่องทางออนไลน์ในกรณีที่มีผู้ติดเชื้อ การสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่ให้บริการ การเว้นระยะห่างผ่านการให้บริการ เช่น บริการรับฝากสิ่งของที่บ้าน (Pick up service) รวมถึงระหว่างผู้ใช้บริการและเจ้าหน้าที่ และล่าสุดเจ้าหน้าที่ที่ได้รับวัคซีนครบ 2 เข็มจะติดเข็มกลัดเพื่อสร้างความมั่นใจยิ่งขึ้นให้ลูกค้าว่า “พี่ไปรฯ ฉีดวัคซีนแล้วครับ/ค่ะ” “COVID – 19 Vaccinated”