10 มิ.ย. 2564 383 0

ไปรษณีย์ไทยทูลเกล้าฯ ถวายเงินสร้างอาคารเรียนโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดน จ.อุดรธานี

ไปรษณีย์ไทยทูลเกล้าฯ ถวายเงินสร้างอาคารเรียนโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดน จ.อุดรธานี

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ดร.ดนันท์ สุภัทรพันธุ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด  เข้าเฝ้าเพื่อทูลเกล้าฯ ถวายเงินบริจาคการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบอื่นๆ ของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนไปรษณีย์ไทย (บ้านห้วยหมากหล่ำ) ต.ทมนางงาม อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี เป็นเงิน 10,675,160 บาท ณ ศาลาดุสิดาลัย พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน พระราชวังดุสิต