9 มิ.ย. 2564 395 0

ชวนชาวช้อปออนไลน์ ยกกล่อง - ซอง ไม่ใช้แล้ว ไปที่ไปรษณีย์ reBOX เปลี่ยนกล่อง/ซอง เป็นหน้ากากอนามัย และแปรรูปเป็นเตียงสนามสำหรับผู้ป่วยที่ได้รับเชื้อ COVID–19

ชวนชาวช้อปออนไลน์ ยกกล่อง - ซอง ไม่ใช้แล้ว ไปที่ไปรษณีย์ reBOX เปลี่ยนกล่อง/ซอง เป็นหน้ากากอนามัย และแปรรูปเป็นเตียงสนามสำหรับผู้ป่วยที่ได้รับเชื้อ COVID–19

ขาช้อปปิ้ง มีกล่องพัสดุและซองที่ใส่ของมาแล้วไม่รู้จะนำไปทิ้งที่ไหน จะนำไปชั่งกิโลขาย หรือจะพับเก็บไว้ในห้อง เรามีทางออก ไม่ว่าคุณจะมีกล่องพัสดุหรือซองอะไรก็ตามที่ไม่ใช้แล้ว หนึ่งกิโล สิบกิโล ยี่สิบกิโล หรือร้อยกิโล ยกมาที่ทำการไปรษณีย์ใกล้บ้านคุณได้เลยกับโครงการ “ไปรษณีย์ reBOXเปลี่ยนกล่องซองที่ไม่ใช้แล้วเป็นสิ่งจำเป็นทางการแพทย์  โดยไปรษณีย์ไทยได้ส่งกล่องซองจากคนไทยไปยัง บริษัท เอสซีจี แพ็กเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) แล้ว เพื่อแปรรูปเป็นเตียงสนามสำหรับผู้ป่วยที่ได้รับเชื้อ COVID–19 และยังเดินหน้าเปลี่ยนกล่องซองให้กลายเป็นหน้ากากอนามัยทางการแพทย์บรรจุรวมใน “กล่อง BOX บุญ” เพื่อส่งต่อให้กับโรงพยาบาลทั่วประเทศ และทีมบุคลากรทางการแพทย์ที่ต้องทำหน้าที่อย่างหนักในช่วงการระบาดของเชื้อ COVID – 19 

ขั้นตอนง่าย ๆ  เพียงนำกล่องพัสดุหรือซองกระดาษที่ไม่ใช้แล้ว (ไม่จำกัดค่ายและบริษัทขนส่ง) รวบรวมมาส่ง ณ ที่ทำการไปรษณีย์ทั่วประเทศ รวมทั้งจุดรับรวบรวมอื่นๆ เช่น กองบัญชาการกองทัพไทย กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (สำนักงานใหญ่) มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี Shippop เป็นต้น เท่านี้ก็ได้ร่วมรักษ์โลก และแบ่งปันความช่วยเหลือไปยังภาคสาธารณสุขได้แล้ว ส่วนสายช้อปรักษ์โลกคนไหนที่ยัง มีข้อสงสัย หรือรายละเอียดเพิ่มเติม หรือต้องการตรวจสอบที่ทำการไปรษณีย์ใกล้บ้านก็คลิกไปเลยที่ www.thailandpost.co.th บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เผยปริมาณกล่องพัสดุ ซอง และลังกระดาษ จากคนไทยกว่า 23,500 กิโลกรัม กลับเข้าสู่ระบบรีไซเคิลผ่านโครงการ “ไปรษณีย์ reBOX เปลี่ยนกล่อง/ซอง       ไม่ใช้แล้ว เป็นสิ่งจำเป็นทางการแพทย์” โดยไปรษณีย์ไทยได้ส่งต่อไปยัง บริษัท เอสซีจี แพ็กเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) เพื่อแปรรูปเป็นเตียงกระดาษ สำหรับรองรับผู้ป่วย COVID-19 ในโรงพยาบาลสนามทั่วประเทศ          พร้อมทั้งเดินหน้า เปลี่ยนกล่อง/ซอง เป็นหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ บรรจุรวมใน “กล่องBOXบุญ” เพื่อส่งต่อให้โรงพยาบาลทั่วประเทศ 

ดร.ดนันท์ สุภัทรพันธุ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด กล่าวว่า ในช่วงเดือนพฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมา ไปรษณีย์ไทยได้เปิดรับรวบรวมกล่องพัสดุ ซอง และลังกระดาษ จากคนไทยผ่านโครงการ “ไปรษณีย์ reBOX เปลี่ยนกล่อง/ซองไม่ใช้แล้ว เป็นสิ่งจำเป็นทางการแพทย์” และได้ส่งมอบให้กับ บริษัท เอสซีจี แพ็กเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) เพื่อสนับสนุนการแปรรูปเป็นเตียงกระดาษ สำหรับรองรับผู้ป่วย COVID-19 ในโรงพยาบาลสนามทั่วประเทศ โดยในเดือนพฤษภาคม ซึ่งเป็นเดือนแรกของโครงการ ได้รับการตอบรับจากคนไทยเป็นอย่างดี โดยมีกล่องพัสดุและลังกระดาษไม่ใช้แล้วกลับเข้าสู่ระบบรีไซเคิล รวมกว่า 23,500 กิโลกรัม แต่อย่างไรก็ตาม การระบาดของเชื้อ COVID-19 ที่ยังคงดำเนินอย่างต่อเนื่อง เป็นผลให้มีความต้องการสิ่งจำเป็นทางการแพทย์ที่นอกเหนือจากเตียงสนามอีกหลายประเภท โดยเฉพาะอุปกรณ์ป้องกันที่ไม่สามารถใช้ซ้ำได้ เช่น หน้ากากอนามัย ดังนั้น โครงการไปรษณีย์ reBOX จึงยังคงมุ่งตอบสนองกับความต้องการดังกล่าว ด้วยการเพิ่มมูลค่ากล่องและลังกระดาษไม่ใช้แล้ว ให้กลายเป็นหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ บรรจุรวมใน “กล่องBOXบุญ”