4 มิ.ย. 2564 521 41

ทำสำเร็จแล้วเครื่องทะลุผนังรถยนต์ Movandi สาธิตเทคโนโลยี 5G mmWave เพื่อใช้งาน C-V2X ทำความเร็ว 1.5 Gbps WiFi

ทำสำเร็จแล้วเครื่องทะลุผนังรถยนต์ Movandi สาธิตเทคโนโลยี 5G mmWave เพื่อใช้งาน C-V2X ทำความเร็ว 1.5 Gbps WiFi

โดยการขับรถสามารถรับสัญญาณ 5G mmWave ได้อย่างมีประสิทธิภาพในระยะ 1.4 กิโลเมตร ด้วยเครื่องทวนสัญญาณ BeamXR ผู้อยู่ภายในรถสามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตด้วยความเร็ว 1.5 Gbps ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงกว่า 4G มากถึง 25 เท่า

จากการสัมภาษณ์ของ Fiercewireless ระบุว่า Maryam Rofougaran ซีอีโอและผู้ร่วมก่อตั้งของ Movandi การทดสอบดังกล่าวเป็นการทกสอบผ่าน 5G mmWave ของโครงข่าย Verizon ซึ่งได้ทดสอบในภาคสนามเสร็จเรียบร้อย ทำให้สามารถลดการจราจรของช่องสัญญาณอินเทอร์เน็ตและตรวจสอบความมั่นคงของสัญญาณได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าเดิม

โดยทาง Movandi ได้ปรับแต่งเทคนิคต่างๆ ทั้ง the RF chipset, DSP functions, beamforming และ algorithms รวมถึงความร่วมมือ Airfide Networks

สเปกตรัมคลื่น mmWave ให้แบนด์วิดท์สูงสำหรับการใช้งานยานยนต์ขั้นสูง เช่น เจาะการเข้าถึงสัญญาณและความพร้อมใช้งานต้องมีอุปกรณ์พิเศษในการรับส่งสัญญาณที่ดีและมีประสิทธิภาพที่จะสามารถตรวจจับสัญญาณ 5G mmWave ได้ ทั้งนี้ ในปัจจุบัน Opensignal เป็นเครื่องมือทดสอบการเชื่อมต่อมือถือและสัญญาณเครือข่ายและ ทดสอบความเร็วอินเทอร์เน็ต พบว่าคลื่น 5G mmWave มีพื้นที่ในการใช้งานน้อยกว่า 1%

นอกจากนี้ การรับส่งสัญญาณคลื่น mmWave ของ Movandi ยังมีข้อมูลเพิ่มเติมว่า
- การทำ gNodeB ในระหว่างอาคาร ระยะ 500 เมตร เพื่อเชื่อมต่อ mmWave ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และระยะเชื่อมต่อระยะห่างจากกัน 1,000 เมตรขึ้นไป
- สามารถทำการกระจายสัญญาณ Wi-Fi ได้อีกด้วย
- รองรับการเข้าถึงบริการ 5.9 GHz

ข้อมูล  embeddedcomputing  embeddedcomputing  fiercewireless  Movandi Corp