4 มิ.ย. 2564 478 0

ไปรษณีย์ไทยประกาศปิดทำการไปรษณีย์คลองจั่นชั่วคราว เนื่องจากเจ้าหน้าที่ติดเชื้อ COVID-19

ไปรษณีย์ไทยประกาศปิดทำการไปรษณีย์คลองจั่นชั่วคราว เนื่องจากเจ้าหน้าที่ติดเชื้อ COVID-19

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ที่มีความรุนแรง บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด พบว่าเจ้าหน้าที่ไปรษณีย์ไทยที่ปฏิบัติงานที่ไปรษณีย์คลองจั่น กรุงเทพมหานคร ติดเชื้อ COVID-19 จึงได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติงานใกล้ชิดเข้ารับการตรวจหาเชื้อ ทั้งนี้ พบว่ามีเจ้าหน้าที่ของไปรษณีย์คลองจั่นติดเชื้อ จำนวน 1 คน และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานร่วมกับผู้ติดเชื้ออีก จำนวน 74 คน โดยได้สั่งการให้กักตัวแล้ว 14 วัน 

นอกจากนี้ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ไปรษณีย์คลองจั่นจึงปิดทำการตั้งแต่วันที่ 4 - 6 มิถุนายน 2564 เป็นเวลา 3 วันเพื่อทำความสะอาดและฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อสถานที่ทุกจุดอย่างละเอียดรวมถึงพัสดุทุกชิ้นเพื่อความปลอดภัยและงดรับฝากสิ่งของฝากส่งทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ EMS สิ่งของที่เน่าเสียง่ายมายังปลายทางไปรษณีย์คลองจั่น ตั้งแต่วันที่ 4 – 14 มิถุนายน 2564 ระหว่างนี้ผู้ใช้บริการสามารถใช้บริการฝากส่งสิ่งของกับไปรษณีย์ไทย ได้ที่ไปรษณีย์พันธุ์ทิพย์ พลาซ่า บางกะปิ ไปรษณีย์นิด้าไปรษณีย์รามคำแหง และไปรษณีย์คลองกุ่ม โดยไปรษณีย์คลองจั่นจะเปิดให้บริการรับฝากได้ตามปกติในวันที่ 7 มิถุนายน2564จึงต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

ทั้งนี้ ไปรษณีย์ไทยยังคงให้ความสำคัญกับการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส COVID-19 และมุ่งปฏิบัติงานภายใต้มาตรการควบคุมโรค ของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข โดยเฉพาะในส่วนผู้ปฏิบัติงานที่ถือเป็นหัวใจสำคัญ โดยได้กำชับให้พนักงานทุกคนสวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่าง ล้างมืออย่างเคร่งครัดทุกกิจกรรมและหลีกเลี่ยงการเดินทางไปที่สาธารณะที่มีความแออัดเพื่อลดความเสี่ยงในการสัมผัสเชื้อ COVID-19