2 มิ.ย. 2564 456 12

ไปรษณีย์ไทยหนุน รพ.ทั่วไทย จัดส่งยาและเวชภัณฑ์ให้แก่ผู้ป่วยถึงบ้าน

ไปรษณีย์ไทยหนุน รพ.ทั่วไทย จัดส่งยาและเวชภัณฑ์ให้แก่ผู้ป่วยถึงบ้าน

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เข้ารับยาและเวชภัณฑ์จากโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เพื่อจัดส่งให้กับผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวหรือผู้ป่วยที่ต้องเข้ารับการรักษาต่อเนื่อง เพื่อลดการเดินทางและความแออัดในช่วงการระบาดของเชื้อ COVID – 19 โดยในปัจจุบันมีโรงพยาบาลที่ให้ไปรษณีย์ไทยดำเนินภารกิจในการขนส่งยาและเวชภัณฑ์กว่า 396 แห่งทั่วประเทศ นอกจากนี้ ไปรษณีย์ไทยยังได้เตรียมเปิดให้บริการจัดส่งยาในกลุ่มยาประเภทยาที่ต้องควบคุมอุณหภูมิ (Cold Chain) ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ โดยมีบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมสำหรับการจัดส่ง พร้อมระบบขนส่งพิเศษ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ป่วยในระยะยาวและให้เป็นไปตามมาตรฐานการจัดส่ง