2 มิ.ย. 2564 650 1

ไปรษณีย์ไทยหนุนจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ส่งอาหารสู่ชุมชนแออัดทั่วกรุงเทพฯ

ไปรษณีย์ไทยหนุนจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ส่งอาหารสู่ชุมชนแออัดทั่วกรุงเทพฯ

ไปรษณีย์ไทย ร่วมกับ จุฬาฯ ส่ง “ข้าวแสนกล่อง” สู่ชุมชนแออัดทั่วกรุง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกก์ ภทรธนกุล ผู้ช่วยอธิการบดี งานด้านสื่อสารองค์กร บริหารแบรนด์ และนิสิตเก่าสัมพันธ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และกรรมการ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด รับมอบเงินสนับสนุนจำนวน 300,000 บาท จาก ดร.ดนันท์ สุภัทรพันธุ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เพื่อสนับสนุนโครงการ “ข้าวแสนกล่อง” โดยสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เครือข่าย Food For Fighters และมูลนิธิคุวานันท์ ในการจัดทำอาหารปรุงสุกพร้อมรับประทานวันละ 5,000 กล่อง เป็นเวลา 30 วัน และถุงยังชีพให้กับประชาชนในพื้นที่ชุมชนแออัดที่กักตัวเพื่อลดความเสี่ยงการติดเชื้อ COVID-19 ในกรุงเทพมหานคร โดยยังมุ่งเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ ตามแนวติด “เพื่อนแท้ร่วมทาง” ของคนไทยอย่างต่อเนื่อง โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อเร็ว ๆ นี้ ณ บริษัท ไปรษณีย์ไทย สำนักงานใหญ่ ถ.แจ้งวัฒนะ