28 พ.ค. 2564 654 56

NTT และ SKY Perfect JSAT ประกาศโครงการยักษ์สร้าง Data Centres กลางอวกาศก่อนยุค 6G ลดปริมาณการรับส่งข้อมูล 2 เท่า

NTT และ  SKY Perfect JSAT  ประกาศโครงการยักษ์สร้าง Data Centres กลางอวกาศก่อนยุค 6G ลดปริมาณการรับส่งข้อมูล 2 เท่า

NTT และ SKY Perfect JSAT ประกาศแผนการสร้างเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบบูรณาการในอวกาศในรูปแบบ Space-Based Data Centres

โดยผู้ประการชาวญี่ปุ่นกำลังพลักดันโครงการดังกล่าวในรูปแบบธุรกิจอวกาศใหม่ในการช่วยทำงานเพื่อสังคมที่ยั่งยืน เฉพาะอย่างยิ่งการประหยัดพลังงานในการทำศูนย์ Space-Based Data Centres เพื่อทำให้เกิดสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านอวกาศใหม่ให้สามารถเป็นระบบคอมพิวเตอร์กับอวกาศที่สามารถเชื่อมต่อกัยบภาคพื้นดินได้ผ่านเทคโนโลยีออปติคัลไร้สายอำนวยความสะดวกในการประมวลผลแบบกระจายในอวกาศ


ข้อมูลจำนวนมากสามารถรวบรวมผ่านระบบดาวเทียมและวิเคราะห์ในอวกาศแทนที่จะต้องถูกส่งกลับมายังพื้นโลกเพื่อประมวลผลจึงช่วยลดปริมาณการรับส่งข้อมูลได้อย่างมากและเป็นการลดการใช้พลังงาน

ระบบดาวเทียม NTT และแพลตฟอร์มตรวจจับอวกาศและพื้นโลกใหม่สามารถใช้เทคโนโลยี MIMO ในการรับส่งสัญญาณดาวเทียมวงโคจรต่ำ รองรับการรวบรวมข้อมูลจากอุปกรณ์ IoT ที่ติดตั้งอยู่รอบโลกและยานพาหนะที่เป็นอิสระได้อีกด้วย

โครงการ Space RAN ที่ต้องใช้ดาวเทียมวงโคจรต่ำ (LEO) และสถานีแพลตฟอร์มสูง (HAPS) สามารถที่ให้บริการกับค่ายมือถือได้อีกด้วยและบริการส่งข้อความที่มีความน่าเชื่อถือสูงหรือครอบคลุมพื้นที่กว้างพิเศษ


คาดการณ์ว่าโครงการนี้สำเร็จทางเทคนิคในปี 2565 เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีที่จะต่อยอดจากการวางรากฐานโครงการดังกล่าว อาทิ 6G เป็นต้น

ข้อมูล  totaltele  datacenterdynamics  datacentremagazine  totaltele  asia.nikkei group.ntt