19 พ.ค. 2564 1,009 183

US Cellular พร้อมให้บริการ 5G FWA ย่าน 28 GHz ส่งสัญญาณได้ไกล 7 กม. ความเร็ว 1 Gbps

US Cellular พร้อมให้บริการ 5G FWA ย่าน 28 GHz ส่งสัญญาณได้ไกล 7 กม. ความเร็ว 1 Gbps


UScellular หนึ่งในผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตประจำที่รายสำคัญของประเทศสหรัฐอเมริกาเตรียมให้บริการอินเทอร์เน็ตประจำที่ในรูปแบบ FWA ผ่านคลื่น 5G mmWave เชิงพาณิชย์ปลายปีนี้ โดยเฉพาะในพื้นที่ๆ มีจำนวนประชาการที่มีความหนาแน่นสูงเท่านั้น สามารถรับส่งสัญญาณได้ระยะไกลถึง 7 กิโลเมตร (ประมาณ 4.35 ไมล์) ทำความเร็วได้ตามดาวน์โหลดมาตรฐาน 1 Gbps และอัพโหลด 55 Mbps

ที่ผ่านมาทางระบบได้ทดสอบการให้บริการผ่านคลื่น 28 GHz ซึ่งเป็นคลื่น mmWave ใน Janesville, Wisconsin กับพันธมิตรของ Ericsson, Qualcomm และ Inseego กับระบบเสาอากาศขั้นสูง Antenna Integrated Radio (AIR) 5322 และ CPE 5G ของ Inseego (อุปกรณ์ในสถานที่)

ที่ผ่านมา UScellular ได้ทดสอบคลื่นดังกล่าวเป็นระยะทาง 5 กม. ผ่านเทคโนโลยี 5G ย่าน 28 GHz สามารถทำความเร็วมากกว่า 100 Mbps ผ่านอุปกรณ์ Ericsson และ Qualcomm

ที่สำคัญคือความเร็ว สูงสุด 1 Gbps เป็นความเร็วเท่ากับ 1 อุปกรณ์ปลายทางเท่านั้น ความจริงแล้วสถานที่ดังกล่าวความจุคือ 200 หลัง โดยใช้ช่องสัญญาณสเปกตรัมเดียวกันจะได้ความเร็วเแบ่งออกเป็น 1-2 Gbps ซึ่งจะทำให้บ้านมีความเร็ว ลดลงเหลือ 10-20 Mbps ต่อหลังคาเรือน ซึ่งถือว่าเป็นความเร็วสูงมาก ในทางตรงกันข้ามประชาชนชนส่วนใหญ่ไม่ได้ต้องการความเร็วสูงระดับ Gbps แต่เพียงอย่างเดียว แต่พวกเขาสามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้ในเวลาเร่งด่วน มีแบนด์วิดท์เพียงพอสามารถชมการสตรีมวิดีโอ HD ได้เป็นความเร็วพื้นฐานที่สำคัญ

ข้อมูล  rcrwireless  lightreading