3 พ.ค. 2564 1,332 1

ทรู ระดมทีมภาค ส่งมอบอุปกรณ์สมาร์ทโฟน True Walkie Talkie พร้อมซิมโทรฟรี เน็ตฟรี และบริการ TrueVisions Now เสริมศักยภาพสื่อสารทีมแพทย์โรงพยาบาลสนามทั่วประเทศ เพิ่มอีก 15 แห่ง

ทรู ระดมทีมภาค ส่งมอบอุปกรณ์สมาร์ทโฟน True Walkie Talkie พร้อมซิมโทรฟรี เน็ตฟรี และบริการ TrueVisions Now เสริมศักยภาพสื่อสารทีมแพทย์โรงพยาบาลสนามทั่วประเทศ เพิ่มอีก 15 แห่ง

เคียงคู่สู้โควิดไปด้วยกัน....ทรู ระดมทีมภาค ส่งมอบอุปกรณ์สมาร์ทโฟน True Walkie Talkie พร้อมซิมโทรฟรี เน็ตฟรี และบริการ "ทรูวิชั่นส์ นาว" (TrueVisions Now) เสริมศักยภาพสื่อสารทีมแพทย์โรงพยาบาลสนามทั่วประเทศ เพิ่มอีก 15 แห่ง

วิกฤติโควิด-19 ระลอกใหม่ ที่ส่งผลกระทบทุกภาคส่วน โดยเฉพาะบุคลากรทางการแพทย์ทุกภูมิภาคทั่วไทย ที่ต้องเผชิญกับภาระหนัก ...กลุ่มทรู ในฐานะองค์กรเอกชนไทย มิได้นิ่งนอนใจ เร่งส่งทีมทรูในภูมิภาคต่างๆ เดินหน้าส่งมอบความช่วยเหลือ โดยนำศักยภาพด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล ร่วมสนับสนุนติดอาวุธด้านการสื่อสารให้แก่โรงพยาบาลสนามเพิ่มอีก 15 แห่งทั่วไทย ทั้งขยายสัญญาณเครือข่ายอัจฉริยะ True5G และ WiFi ตลอดจนมอบสมาร์ทโฟน  True SMART 4G Adventure (Walkie Talkie) พร้อมซิมทรูมูฟ เอชแบบเติมเงิน ให้บุคลากรทางการแพทย์ใช้โทรและดาต้าฟรี นาน 1 ปี นอกจากนี้ ยังเพิ่มความผ่อนคลายด้วยบริการ “ทรูวิชั่นส์ นาว” (TrueVisions NOW) รับชม 24 ช่องดังจากทรูวิชั่นส์ได้ทันทีผ่านสมาร์ทโฟน บนแอปพลิเคชันทรูไอดี โดยมอบรหัสดูฟรีให้ผู้ป่วย ได้เพลิดเพลินกับสาระ ความบันเทิง และคอนเทนต์ ในรูปแบบสตรีมมิ่ง ตลอดช่วงกักตัว รวมถึงยังมอบน้ำดื่ม และหน้ากากอนามัย  ด้วยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทรูจะมีส่วนช่วยแบ่งเบาภาระแก่ภาคสาธารณสุข ร่วมเคียงบ่าเคียงไหล่คนไทยและประเทศไทย สู้โควิดไปด้วยกัน โดยได้ทยอยส่งมอบเพิ่ม อีก 15 รพ. สนามดังนี้


โรงพยาบาลสนามจังหวัดเชียงใหม่ โดย  สินสมุทร จันทร์ทอง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ งานสารสนเทศทางการแพทย์ รับมอบจากนางสาวจินดาภรณ์ มะโนวรรณา ผู้จัดการทั่วไป ภาคเหนือตอนบน บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น


โรงพยาบาลสนาม จังหวัดลำพูน โดย พญ.ภาวิณี เอี่ยมจันทร์ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลลำพูน รับมอบจาก​ อุเทน เสียงไพเราะ พรม ผู้จัดการทั่วไป ประจำจังหวัดลำพูน บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น


โรงพยาบาลสนามมหาวิทยาลัยนเรศวร คณะแพทยศาสตร์ จังหวัดพิษณุโลก โดย รศ.พญ.รสสุคนธ์ คชรัตน์ รองคณบดีฝ่ายการแพทย์ รักษาการหัวหน้าศูนย์ปลูกถ่ายกระจกตาและผ่าตัดแก้ไขสายตา รับมอบจากอดิเรก จตุรภัทรดำรง ผู้จัดการทั่วไป ระดับภูมิภาค เขตภาคเหนือตอนล่าง และรัฐภัทร์ ส้มจีนผู้จัดการด้านปฏิบัติการ ระดับภูมิภาค เขตภาคเหนือตอนล่าง บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น


โรงพยาบาลสนาม จังหวัดอุบลราชธานี โดย ธานินทร์  ไชยานุกูล รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี รับมอบจาก ประเสริฐ จันทร์ประดับฟ้า ผู้จัดการทั่วไประดับภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง และภานุวัชศ์ วงศรีพรม ผู้จัดการทั่วไป ประจำจังหวัดอุบลราชธานี บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น


โรงพยาบาลสนาม จังหวัดขอนแก่น โดย สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น. รับมอบจากอิศรา เพชรเลิศอนันต์ ผู้จัดการทั่วไป ประจำจังหวัดขอนแก่นและ บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น

โรงพยาบาลสนาม จังหวัดสุรินทร์ โดย นายแพทย์ชายตา สุจินพรัหม รองผู้อำนวยการภารกิจด้านบริการทุติยภูมิและตติยภูมิ รับมอบจากเกรียงไกร แสนกล้า ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการตลาดอาวุโส และประวิทย์ ยอดชะลูด ผู้จัดการทีมขายประจำพื้นที่ บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น


โรงพยาบาลสนาม จังหวัดมหาสารคาม  โดย ภาคภูมิ มโนสิทธิศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม รับมอบจาก นางสาวสุภัตรา ศรีธรรมจรรยา ผู้จัดการทั่วไปประจำพื้นที่ บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น


โรงพยาบาลสนาม จังหวัดบุรีรัมย์ โดย นายแพทย์ภูวดล กิตติวัฒนาสาร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบุรีรัมย์ รับมอบจากกฤษฎิ์ชนน ปัญธิญา ผู้จัดการทั่วไป ประจำจังหวัดบุรีรัมย์ บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น


โรงพยาบาลสนาม จังหวัดนครราชสีมา โดย นฤมล ศรีสรรพ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา รับมอบจาก อรรถ อรุณรัตนพงษ์ ผู้จัดการทั่วไป ระดับภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง และศรายุทธ รามคงเมือง ผู้จัดการด้านปฏิบัติการ ระดับภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น


โรงพยาบาลสนาม จังหวัดชลบุรี โดยพลเรือตรี อุทัย ชีวะสุทธิ ผู้บัญชาการ​หน่วย​บัญชา​การต่อสู้​อากาศยาน​และ​รักษา​ฝั่ง​ รับมอบจาก ภัทรวุฒิ พนมสุข ผู้จัดการทั่วไประดับภูมิภาค ภาคตะวันออก บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น


โรงพยาบาลสนาม จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยนายแพทย์ดิเรก ภาคกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา รับมอบจาก ชลธิชา ใจใหญ่ ผู้จัดการทั่วไป ประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น


โรงพยาบาลสนาม จังหวัดนครศรีธรรมราช โดย นายแพทย์จรัสพงษ์ สุขกรี สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช รับมอบจาก กัลยา ดิษยาโภคินกุล ผู้จัดการทั่วไป ประจำพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น


โรงพยาบาลสนาม จังหวัดสตูล โดยเสรี พงศ์นฤเดช ผู้ช่วยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสตูล รับมอบจาก เฉลิมพงษ์  เจริญลักษณ์ ผู้จัดการทั่วไป ประจำพื้นที่จังหวัดสตูล บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น


โรงพยาบาลสนาม จังหวัดพัทลุง โดย สุนทร คงทองสังข์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพัทลุง รับมอบจาก รัฐพงศ์ ประทีปแก้ว ผู้จัดการทั่วไป ประจำพื้นที่จังหวัดพัทลุง บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น 


โรงพยาบาลสนาม จังหวัดนราธิวาส โดย จาริณี สังข์แก้ว นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ พิเศษด้านส่งเสริมพัฒนา รับมอบจาก นริศรา ทิพย์กองลาศ ผู้บริหารพื้นที่ด้านฝ่ายขายประจำพื้นที่จังหวัดนราธิวาส บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น

การสนับสนุนครั้งนี้เป็นอีกหนึ่งความตั้งใจของกลุ่มทรู ที่ต้องการเป็นกำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์ในหลากหลายโรงพยาบาลสนามทั่วประเทศ พร้อมตอกย้ำความมุ่งมั่นในการเคียงคู่คนไทยและประเทศไทยให้ก้าวผ่านวิกฤติโควิด-19 นี้ไปด้วยกัน

#ทรูเคียงคู่สู้โควิด #TrueTogether #TrueMoveH #True5G #True5Gเพื่อคนไทย